Roadmap

Planning 2021

Het WAVEDESK-team is constant aan het werken om de functionaliteiten binnen het platform uit te breiden en te verbeteren met vragen van bestaande klanten.

Daarnaast zijn we ook bezig met een aantal projecten op iets langere termijn om zeker te zijn dat we naar de toekomst toe kunnen voldoen aan de vraag van de markt. Hieronder kan u een aantal thema’s terugvinden waar we intern rond aan het werken zijn met de bedoeling om deze in de loop van 2021 beschikbaar te maken binnen het platform:

  • Mobiele toepassing complementair aan het platform beschikbaar voor IOS en Android
  • Uitbreiding van de al beschikbare integraties met externe partijen waaronder Google, Office365, …
  • Publiek beschikbaar maken van de WAVEDESK API zodat externe partijen gemakkelijk kunnen koppelen aan het platform
  • Verdere optimalisaties van koppelingen met o.a. Exact Online, Yuki, …
  • Uitbreiding van de functionaliteiten aan het portaal voor de eindklanten
  • Integratie AS/WEB (Portima)
  • Integratie van een module voor het beheer van support aanvragen specifiek voor bedrijven die diensten aanbieden

Recente wijzigingen

Een overzicht van de recente wijzigingen die zijn aangebracht aan het platform chronologisch weergegeven.
We geven hier slechts de meest recente wijzigingen weer gezien de frequente updates van het platform.
Een volledige historiek van de releases kan u hier raadplegen.

17/06/2021

Released 17/06/2021

CREDIT – borderel portaal (update): vermelding van de financiële instelling op het borderel van de kredietdossiers.

CREDIT – borderel (update): vermelding van de financiële instelling op het borderel van de kredietdossiers.

CREDIT – centralisatie (update): de service voor de centralisatie van kredietdossiers gaat nu ook bijlagen overzetten.

CREDIT – financiële instelling (update): de financiële instelling is nu een verplichte ingave indien de gebruiker de aktedatum ingeeft van het kredietdossier.

17/06/2021

14/06/2021

Released 14/06/2021

FINANCIAL – iban ondersteuning (update): de routine voor controle van iban nummers werd aangepast, de routine kan nu alle Europese iban nummers valideren op geldigheid.

CREDIT – kredietaanvragen (nieuw): mogelijkheid om de aanvragers binnen een aanvraag om te vormen tot contacten met overname van de bijlagen die aanwezig waren op de aanvraag.

CREDIT – kredietaanvragen (update): mogelijkheid om de lijst met de kredietaanvragen te filteren op te verwerken, gearchiveerd of alles.

INSURANCE – achterstandslijsten (update): we nemen nu ook de gestructureerde mededeling mee in de export van de achterstandslijsten.

INSURANCE – stopzetting (update): de makelaar komt nu in cc te staan i.p.v. bcc bij de mails melding stopzetting polis.

CRM – bestandsverwerking (nieuw): Windows programma om bestanden te uploaden van uw computer naar WAVEDESK en deze te koppelen aan een contact of een bedrijf.

CRM – Outlook integratie (nieuw): plug-in voor Outlook om bijlagen in mails automatisch te uploaden naar WAVEDESK en te koppelen aan een contact of een bedrijf.

14/06/2021

09/06/2021

Released 09/06/2021

CREDIT – centralisatie (update): de service voor de centralisatie van kredietdossiers werd aangepast om nu enkel nog te kijken of het dossier definitief is en geen rekening meer te houden met de aktedatum voor het doorsturen van de dossiers.

09/06/2021

07/06/2021

Released 07/06/2021

COACHING – projecten (bug fix): correctie ter hoogte van de export functie van de coaching projecten, de geëxporteerde data was niet correct.

CRM – contacten (nieuw): mogelijkheid om relaties te definiëren tussen contacten, hiervoor werd een extra tabblad voorzien in het journaal van de contacten.

BRIDGE – wegingen (update): bij de selectie van een klant bij ingave van een weging geven we nu de bedrijven die de vlag verouderde gegevens actief hebben niet meer weer in de lijst.

CRM – bedrijven (update): bijkomende vlag op de bedrijfsfiches om aan te geven dat de bedrijfsinformatie niet meer mag gebruikt worden (verouderde gegevens).

07/06/2021

03/06/2021

Released 03/06/2021

PROJECT – dashboard (bug fix): correctie in de weergave van de weeknummers bij het bladeren in de planning in maandweergave.

CREDIT – kredietaanvragen (nieuw): visuele indicatie in het hoofdvenster van het platform als er kredietaanvragen aanwezig zijn die moeten verwerkt worden.

03/06/2021

26/05/2021

Released 26/05/2021

FINANCIAL – facturatie (update): mogelijkheid om het werfadres af te drukken op de factuur indien ingevuld in het factuurvenster.

FINANCIAL – facturatie (update): bij creatie van een factuur vanuit een offerte neemt het systeem nu de referentie mee uit de offerte naar de facturatiemodule.

CREDIT / INSURANCE: fiche 281.50 (update): bij de keuze van het jaar voor de afdruk zal het platform nu steeds het huidige jaar – 1 standaard voorstellen.

CREDIT / INSURANCE: fiche 281.50 (nieuw): ondersteuning voor de afdruk van de fiche 281.50 in het frans.

INSURANCE – fiche 281.50 (nieuw): ondersteuning voor de generatie van de 281.50 voor tussenpersonen in verzekeringen.

CRM – mail (nieuw): mogelijkheid om mails te forwarden.

26/05/2021