Roadmap

Planning 2021

Het WAVEDESK-team is constant aan het werken om de functionaliteiten binnen het platform uit te breiden en te verbeteren met vragen van bestaande klanten.

Daarnaast zijn we ook bezig met een aantal projecten op iets langere termijn om zeker te zijn dat we naar de toekomst toe kunnen voldoen aan de vraag van de markt. Hieronder kan u een aantal thema’s terugvinden waar we intern rond aan het werken zijn met de bedoeling om deze in de loop van 2021 beschikbaar te maken binnen het platform:

  • Mobiele toepassing complementair aan het platform beschikbaar voor IOS en Android
  • Uitbreiding van de al beschikbare integraties met externe partijen waaronder Google, Office365, …
  • Publiek beschikbaar maken van de WAVEDESK API zodat externe partijen gemakkelijk kunnen koppelen aan het platform
  • Verdere optimalisaties van koppelingen met o.a. Exact Online, Yuki, …
  • Uitbreiding van de functionaliteiten aan het portaal voor de eindklanten
  • Integratie AS/WEB (Portima)
  • Integratie van een module voor het beheer van support aanvragen specifiek voor bedrijven die diensten aanbieden

Recente wijzigingen

Een overzicht van de recente wijzigingen die zijn aangebracht aan het platform chronologisch weergegeven.
We geven hier slechts de meest recente wijzigingen weer gezien de frequente updates van het platform.
Een volledige historiek van de releases kan u hier raadplegen.

15/04/2021

Released 15/04/2021

PROJECT – dashboard (update): aanpassing van het dashboard voor de projecten: verloven worden nu niet meer afzonderlijk weergegeven in een rij maar worden weergegeven ter hoogte van de verschillende teams.

INSURANCE – commissie (nieuw): ondersteuning voor de verwerking van periodieke incasso commissie.

15/04/2021

06/04/2021

Released 06/04/2021

CONSULTANCY – projecten (nieuw): ondersteuning voor het aanmaken van facturen rechtstreeks vanuit het journaal van de projecten.

CONSULTANCY – projecten (nieuw): ondersteuning voor het koppelen van aankoopfacturen aan consultancy projecten.

INSURANCE – polissen (update): export naar Excel uitgebreid met het bankrekeningnummer van de verzekeringsnemer.

06/04/2021

02/04/2021

Released 02/04/2021

CREDIT – OperCredits (nieuw): API-koppeling met OperCredits voor het binnentrekken van kredietaanvragen die werden ingegeven in OperCredits.

PROJECT – aankoopfacturen (nieuw): mogelijkheid om aankoopfacturen te koppelen aan projecten.

FINANCIAL – aankoopfacturen (nieuw): mogelijkheid om aankoopfacturen te registeren inclusief het fysische document.

02/04/2021

30/03/2021

Released 30/03/2021

CRM – berichten (nieuw): ondersteuning voor het uploaden van pdf-documenten rechtstreeks naar de berichten.

CREDIT/INSURANCE – rekening courant (update): bijkomende controles om te voorkomen dat manuele transacties op de rekening courant van de tussenpersonen worden aangepast of verwijderd indien deze reeds zijn opgenomen in een borderel.

30/03/2021

29/03/2021

Released 29/03/2021

CONSULTANCY – projecten (nieuw): mogelijkheid om diensten toe te voegen aan een consultancy project en van hieruit rechtstreeks een offerte aan te maken.

REST-API – documenten (nieuw): uitbreiding van de REST-API om documenten te kunnen uploaden gekoppeld aan gelijk welke entiteit binnen WAVEDESK.

INSURANCE – Twikey betalingen (update): verbeteringen in de transactiewerking bij het verwerken van Twikey domiciliëringen

29/03/2021

28/03/2021

Released 28/03/2021

INSURANCE – Nucleus (nieuw): ondersteuning voor het importeren van voorstellen op bedrijven.

INSURANCE – SwissLife (update): verbeteringen aan de weergave van de lijst van de voorstellen, toevoeging datum + correctie van de filtering.

28/03/2021

25/03/2021

Released 25/03/2021

FINANCIAL – facturatie (nieuw): vrijgave van de nieuwe facturatie module.

IOS – app (nieuw): basisversie van de IOS app staat gepland voor vrijgave op 31/03.

ANDROID – app (nieuw): basisversie van de Android app staat gepland voor vrijgave op maandag 29/03.

CONSULTANCY – projecten (nieuw): mogelijkheid om consultancy projecten aan te maken.

REST-API – bijlagen (nieuw): uitbreiding van de REST-API voor ondersteuning van bijlagen (upload en download) in functie van de mobiele toepassingen.

BRIDGE – statistiek producten (nieuw): bijkomende statistiek om gemakkelijk een historiek te kunnen trekken per klant en/of product gedurende een bepaalde periode.

25/03/2021

23/03/2021

Released 23/03/2021

CREDIT – basisbestanden (nieuw): toevoeging van een nieuw basisbestand voor het beheer van de woonstatussen.

REST-API – polissen (update): uitbreiding van de REST-api voor het opvragen van gewijzigde bijlagen met toevoeging van eerste maandpremie betaald en sepa actief.

CRM – journaal afbeeldingen (update): verbetering in de weergave van de preview van de afbeelding in het journaal.

FINANCIAL – offertes (nieuw): mogelijkheid om afbeeldingen te koppelen aan offertes via het journaal.

PORTAAL – Swisslife voorstellen (nieuw): weergave van de informatie van de tussenpersoon (naam, voornaam, bedrijfsnaam) + opzoekbaar.

FINANCIAL – offertes (update): verbetering bij het doormailen van de offerte: de offertelijnen werden weggenomen uit de editor.

PROJECT – projectfiche (update): verbetering aan de takenregistraties voor check-in at work en werfmelding bij het wijzigen van fasen binnen een project.

23/03/2021

18/03/2021

Released 18/03/2021

COACHING – projecten (nieuw): ondersteuning voor bedrijven als coaching klant.

18/03/2021

17/03/2021

Released 17/03/2021

PROJECT – dashboard (update): nieuwe formule voor het berekenen van de maand aan dewelke het project moet toegekend worden voor de grafieken.

INSURANCE – acquisitie (nieuw): mogelijkheid om aan te geven op het niveau van een polis of de acquisitie commissie ontvangen is en het bedrag aan acquisitie.

REST API – uitbreidingen (nieuw): groot aantal uitbreidingen aan de REST API voor ondersteuning van externe partners die wensen te koppelen + ondersteuning van de mobiele WAVEDESK-toepassing voor IOS en Android.

17/03/2021

10/03/2021

Released 10/03/2021

REST API – verzekeringspolissen (update): uitbreiding van de calls die kunnen gemaakt worden door externe partijen om de gegevens van polissen op te vragen.

PROJECTS – dashboard (update): aanpassing aan de grafiek totaalbedrag aan projecten per maand.

10/03/2021

09/03/2021

Released 09/03/2021

FINANCIAL – Exact Online (update): verbetering in de doorsturing van verkoopfacturen naar Exact Online.

INSURANCE – polissen (nieuw): bijkomende filter om de lijst van de polissen te filteren op groepering.

09/03/2021

05/03/2021

Released 05/03/2021

INSURANCE/CREDIT – fiche tussenpersonen (update): verbetering in de weergave van de fiche van de tussenpersoon in functie van de actieve modules binnen uw omgeving.

INSURANCE – SwissLife (update): verbetering in de verwerking van voorstellen die werden aangevraagd door agenten zonder agentnummer, voorstel werd niet automatisch toegekend aan de verantwoordelijke maar aan de agent zelf.

INSURANCE – lijst polissen (nieuw): bijkomende export van de creatiedatum naar Excel.

05/03/2021

04/03/2021

Released 04/03/2021

CRM – basistabellen (nieuw): basistabel voor het beheer van de categorieën van staffelprijzen.

CREDIT/INSURANCE – tussenpersonen (update): verbeterde weergave van het pop-up menu in de lijst van de tussenpersonen in functie van de actieve modules, bepaalde menu opties waren zichtbaar ondanks dat modules niet actief zijn.

CONSULTANCY – tussenpersonen (nieuw): uitbreiding van de fiche van de tussenpersonen met de uurprijs van de tussenpersoon.

04/03/2021

02/03/2021

Released 02/03/2021

CREDIT – borderellen (nieuw): mogelijkheid om een notificatie te versturen naar de tussenpersonen dat een nieuw borderel beschikbaar is binnen het portaal via het gebruik van een template.

INSURANCE – lijst achterstanden (update): bijkomende filter mogelijkheden om de lijst te filteren op het aantal maanden achterstand en dit per tussenpersoon en per polis.

PORTAAL – agenten (nieuw): bijkomende functionaliteiten voor tussenpersonen die optreden als agent: mogelijkheid om dashboard te raadplegen, achterstandslijsten en lijst 18-jarigen.

02/03/2021

01/03/2021

Released 01/03/2021

FINANCIAL – offertes (nieuw): indien de parameter om de technische fiches mee te nemen in de offerte actief is zullen deze nu worden opgenomen in de lijst van de bijlagen.

PLATFORM – parameters (nieuw): bijkomende parameter om aan te geven of het platform standaard bij het versturen van een offerte de technische fiches moet meenemen in het voorstel van de mail voor de artikelen aanwezig binnen de offerte.

01/03/2021

28/02/2021

Released 28/02/2021

INSURANCE – achterstandslijsten (nieuw): mogelijkheid om de achterstandslijsten in batch door te sturen naar de tussenpersonen.

28/02/2021

26/02/2021

Released 26/02/2021

PLATFORM – menu (nieuw): bijkomende menu structuur voor consultancy activiteiten.

CREDIT – mail template (nieuw): bijkomende mail template voor het verwittigen van de tussenpersonen dat er een nieuw borderel beschikbaar is in het portaal.

COACHING – projecten (bug fix): mogelijke foutmelding bij het zoeken in de lijst van de projecten.

26/02/2021

25/02/2021

Released 25/02/2021

COACHING – projecten (nieuw): ondersteuning voor afbeeldingen in het journaal van de coaching-projecten.

COACHING – projecten (update): verwijdering van de locatie in de lijst van de projecten.

COACHING – sessies (nieuw): uitbreiding van de type sessies met business coaching.

CRM – journaal berichten (nieuw): mogelijkheid om zowel mail berichten als brieven op te slaan in de communicatie.

25/02/2021

24/02/2021

Released 24/02/2021

INSURANCE – achterstand klant (nieuw): mogelijkheid om rappels te versturen naar klanten met ondersteuning van verschillende templates in functie van de graag van achterstand.

CRM – lijst contacten (nieuw): indien werd aangegeven in de contactfiche dat het email adres niet geldig is geven we het veld rood weer in de lijst van de contacten.

CRM – contacten (nieuw): bijkomende vlag om aan te geven dat het email adres van de contactpersoon niet geldig is.

24/02/2021

23/02/2021

Released 23/02/2021

INSURANCE – templates (nieuw): bijkomende template (3) voor achterstand openstaande betalingen premies.

INVENTORY – artikelfiche (nieuw): bijkomend tabblad in het journaal voor het koppelen van afbeeldingen aan artikelen.

PROJECT – lijst (nieuw): bijkomend tabblad in het journaal voor het koppelen van afbeeldingen aan projecten.

23/02/2021

22/02/2021

Released 22/02/2021

PROJECT – dashboard (update): totaalbedrag aan projecten per maand splitsen we nu niet meer op per team, we geven een globaal totaal weer.

PROJECT – fiche (update): verwijdering van de overbodige velden die nu aanwezig zijn op fase niveau.

INSURANCE – templates (nieuw): 2 bijkomende templates voor achterstand openstaande betalingen premies.

22/02/2021

19/02/2021

Released 19/02/2021

PLATFORM – mail templates (update): verbeterde werking van het gebruik van afbeeldingen in de mailtemplates.

INSURANCE – Swisslife (bug fix): de bijlage bewijs van woonst was niet zichtbaar bij het valideren van een polisaanvraag.

CRM – bedrijven (update): weergave van het unieke nummer van het bedrijf in de lijst.

19/02/2021

meer informatie nodig?

WAVEDESK kennisbank

Raadpleeg de kennisbank met artikelen en video tutorials.