Roadmap

Overzicht van de recente wijzigingen en de plannen op langere termijn voor het WAVEDESK-platform.

Planning 2021

Het WAVEDESK-team is constant aan het werken om de functionaliteiten binnen het platform uit te breiden en te verbeteren met vragen van bestaande klanten.

Daarnaast zijn we ook bezig met een aantal projecten op iets langere termijn om zeker te zijn dat we naar de toekomst toe kunnen voldoen aan de vraag van de markt. Hieronder kan u een aantal thema’s terugvinden waar we intern rond aan het werken zijn met de bedoeling om deze in de loop van 2021 beschikbaar te maken binnen het platform:

  • Mobiele toepassing complementair aan het platform beschikbaar voor IOS en Android
  • Uitbreiding van de al beschikbare integraties met externe partijen waaronder Google, Office365, …
  • Publiek beschikbaar maken van de WAVEDESK API zodat externe partijen gemakkelijk kunnen koppelen aan het platform
  • Verdere optimalisaties van koppelingen met o.a. Exact Online, Yuki, …
  • Uitbreiding van de functionaliteiten aan het portaal voor de eindklanten
  • Integratie AS/WEB (Portima)
  • Integratie van een module voor het beheer van support aanvragen specifiek voor bedrijven die diensten aanbieden

Recente wijzigingen

Een overzicht van de recente wijzigingen die zijn aangebracht aan het platform chronologisch weergegeven.
We geven hier slechts de meest recente wijzigingen weer gezien de frequente updates van het platform.

15/01/2021

Released 15/01/2021

CRM – mail templates (update): optimalisatie van het venster voor het bewerken van de mail templates voor lagere resoluties.

CRM – mail templates (nieuw): toevoeging van een mail template om te laten versturen wanneer er een nieuw commissie overzicht beschikbaar is in het portaal voor de tussenpersonen in verzekeringen.

CREDIT – commissies (update): indien er werd gekozen voor recurrente commissie en 0% direct, dus alles gespreid werd er toch een lijn aangemaakt voor de maand volgende op de aktedatum met een bedrag van 0 euro.

CREDIT – borderellen (update): verbetering in het venster voor de aanmaak van de borderellen: bij het selecteren van een vorig jaar in het venster voor dewelke er borderellen moeten aangemaakt worden gaf het systeem aan dat er geen commissies te verwerken waren.

15/01/2021

14/01/2021

Released 14/01/2021

COACHING – projecten (update): uitbreiding van de projecten met de standaard locatie voor de trainingen.

CREDIT – borderellen (update): bij het doormailen van de borderellen ontvangt de versturende gebruiker nu steeds een kopie in BCC van de verzonden mail.

14/01/2021

13/01/2021

Released 13/01/2021

INSURANCE – polissen (nieuw): voor iedere polis genereren we nu een gestructureerde mededeling en geven deze weer in het tabblad details polis. Deze gestructureerde mededeling kan gebruikt worden in uw communicatie.

INSURANCE – achterstandslijsten (update): mogelijkheid om te filteren op maatschappij.

INSURANCE – achterstandslijsten (update): het platform geeft nu de maatschappij weer in de lijst van de achterstanden.

INSURANCE – polissen (update): het is nu mogelijk om te zoeken op het adres van de verzekeringsnemer in de lijst van de polissen.

CRM – bijlagen (update): de volgorde van de velden in het venster om bijlagen toe te voegen is aangepast. Eerst moet er nu gekozen worden welk type en daarna de omschrijving. Bij het selecteren van het type plaatst het platform het gekozen type automatisch in de omschrijving. Deze kan daarna nog aangepast worden.

13/01/2021

12/01/2021

Released 12/01/2021

INSURANCE – portaal (nieuw): bijkomend veld voor het uploaden van bewijs van woonst bij de verzekeringsvoorstellen.

COACHING – sessies (update): opsplitsing van de locatie naar 2 afzonderlijke locaties: 1 voor coaching en 1 voor training.

12/01/2021

11/01/2021

Released 11/01/2021

FINANCIAL – facturatie (update): verbetering ter hoogte van de facturatie voor de behandeling van kortingen.

11/01/2021

06/01/2021

Released 06/01/2021

CRM – contacten (nieuw): controle bij het aanmaken of wijzigen van een contact of het email adres dat is opgegeven in de fiche nog niet voorkomt in een ander contact.

CRM – tussenpersonen (update): aanpassing van de sortering in de lijst. In de lijst geven we eerst de tussenpersonen weer met een nummer. Daarna komen de tussenpersonen zonder nummer, deze sorteren we alfabetisch op naam en voornaam.

PROJECT – fasen (update): bij de creatie van een nieuw project zal nu ook automatisch 1 fase worden aangemaakt door het platform.

PROJECT – project (update): weergave van het team in de lijst van de fasen binnen het project.

PROJECT – fasen (nieuw): mogelijkheid om op te geven op het niveau van een fase welke team verantwoordelijk is voor de fase.

06/01/2021

05/01/2021

Released 05/01/2021

INSURANCE – polissen (update): aanpassing van de zoekfunctie via de keuzelijst van de tussenpersonen. Het kiezen van een tussenpersoon gaat nu zoeken naar polissen op het niveau van tussenpersoon en op het niveau van agenten.

INSURANCE – polissen (update): herschikking van de velden op de verschillende tabbladen zodat de verzekerden op het eerste tabblad komen en de interne opmerkingen op het 3de tabblad.

05/01/2021

04/01/2021

Released 04/01/2021

FINANCIAL – offertes (update): visuele verbetering aan de weergave van de lijnen in de lijneditor van de offerte.

FINANCIAL – offertes (nieuw): we geven nu het offertenummer weer tijdens het aanmaken of bewerken van een offerte en het is nu mogelijk om een offerte rechtstreeks door te mailen vanuit het ingavevenster.

04/01/2021

03/01/2021

Released 03/01/2021

Documentatie (update): bijwerking van de documentatie voor de werking van het CRM-dashboard (artikel bekijken)

CRM – agenda (update): de indicaties of er een verwittiging voor de afspraak moet verstuurd worden naar het contact en/of tussenpersoon houden we nu bij ter hoogte van de afspraak

CRM – agenda (nieuw): ondersteuning voor het koppelen van bijlagen aan afspraken in de agenda

03/01/2021

02/01/2021

Released 02/01/2021

INSURANCE – zoeken tussenpersoon (update): het veld voor het zoeken van een tussenpersoon werd uitgebreid met een keuzelijst met zowel de persoonlijke naam als de firmanaam in de keuzelijst

Documentatie (update): bijwerking van de documentatie voor de integratie van Google Route (artikel bekijken)

Documentatie (update): bijwerking van de documententatie voor de integratie van Google Maps (artikel bekijken)

02/01/2021

31/12/2020

Released 31/12/2020

FINANCIAL – facturatie (update): verbeteringen aan de behandeling van kortingen in de facturatiemodule

Documentatie (nieuw): artikel voor het raadplegen van nieuws en updates vanuit het platform (artikel bekijken)

31/12/2020

30/12/2020

Released 30/12/2020

INSURANCE – rapporten (nieuw): rapport met een overzicht van polissen waar reeds een eerste premiebetaling voor ontvangen is maar die nog geen definitief polisnummer hebben.

Documentatie (nieuw): artikel over hoe u uw thema kan instellen binnen het platform (artikel bekijken)

30/12/2020

29/12/2020

Released 29/12/2020

Discussieforums (nieuw): er zijn nu discussieforums beschikbaar voor het WAVEDESK-platform.

Documentatie (update): bijwerking van de documentatie voor het beheer van uw persoonlijk profiel (artikel bekijken)

29/12/2020

28/12/2020

Released 28/12/2020

FINANCIAL – offertes (nieuw): release van de offertemodule versie 2. Deze versie laat toe om visueel uw offerte te zien gedurende de opmaak van uw offerte.

COACHING – sessies (nieuw): bijkomend veld met een volgnummer voor de sessies waarop kan gesorteerd worden.

28/12/2020

26/12/2020

Released 26/12/2020

WAVEDESK Core (nieuw): automatisch bijwerken van de gegevens bij het activeren van een tabblad: wanneer u verschillende tabbladen open heeft staan zal het platform de gegevens op het gekozen tabblad automatisch vernieuwen bij het selecteren van het tabblad.

26/12/2020

22/12/2020

Released 22/12/2020

INSURANCE – polissen (nieuw): mogelijkheid om de lijst te filteren op polissen met enkel een definitief polisnummer.

CRM – Tussenpersonen ( update): de exportfunctie ter hoogte van de lijst van de tussenpersonen is aangepast om ook de taalcode van de tussenpersoon mee te nemen in de Excel-export.

INSURANCE – AXA (update): aanpassing van de wekelijkse upload naar AXA om enkel de polissen met een definitief nummer op te nemen in de upload.

22/12/2020

19/12/2020

Released 19/12/2020

FINANCIAL – Twikey (nieuw): bijkomende knop om de lijst van de domiciliëringen te filteren met enkel de zaken waarvoor het platform geen match kan vinden, dit maakt het zoeken een stuk eenvoudiger.

INSURANCE – SwissLife (update): bij het importeren van SwissLife voorstellen staat de indicatie ‘Documenten in orde’ nu standaard op niet aangevinkt.

INSURANCE – SwissLife (update): verbetering aan de rapportage voor SwissLife.

COACHING – sessies (update): mogelijkheid om opmaak te gebruiken in het verslag (Documentatie)

19/12/2020

16/12/2020

Released 16/12/2020

COACHING – sessies (nieuw): bij het wijzigen van een coaching project is het nu ook mogelijk om de sessies te laten aanmaken door de optie aan te vinken in het projectvenster.

16/12/2020