WAVEDESK-platform nieuws

Partnership betrust

Partnership betrust

WAVEDESK start een partnership met betrust voor de integratie van het digitaal ondertekenen van documenten binnen het platform. Hierbij kiezen we expliciet voor een Belgische partner.

Lees verder »

Laatste wijzigingen

 • Mogelijkheid voorzien in het portaal om een kopie te nemen van een bestaand kredietdossier als basis voor een nieuw kredietdossier
 • Mogelijkheid om materiaal te koppelen aan een fase binnen een project
 • Verbetering in de werking van de achterstandsbrieven premiebetalingen voor wat betreft polissen afgesloten door bedrijven
 • Bijkomende optie ter hoogte van het personeel om aan te geven of het personeelslid notificatie mails moet ontvangen voor automatische acties (API)
 • Ondersteuning voor voorschotfacturen en saldofacturen
 • Verbeteringen aan de weergave van de lijst van de offertes
 • IOS app: mogelijkheid om de bijlagen te raadplegen die gekoppeld zijn aan projecten
 • Portaal: uitbreiding van de functionaliteiten voor de ingave van kredietdossiers in het portaal
 • Lijst tussenpersonen: toevoeging van de straat en de postcode van de tussenpersoon aan de lijst om deze gemakkelijk te kunnen exporteren
 • Berichten: mogelijkheid om aan te geven of berichten al dan niet mogen weergegeven worden op het portaal
 • Portaal: ter hoogte van de bijlagen geven we nu het tijdstip weer dat de bijlage werd toegevoegd
 • Borderellen insurance: verbetering aan de weergave van de lijst van de borderellen, het kon voorvallen dat er soms meerdere pagina’s waren maar slechts 1 pagina met borderellen werd weergegeven
 • Update IOS app: mogelijkheid om de projectplanning te raadplegen van de ploegen + verbetering in de behandeling van telefoonoproepen vanuit contacten en bedrijven
 • Update Android app: mogelijkheid om de projectplanning te raadplegen van de ploegen
 • Update IOS app: verbeteringen in de weergave van de klanten, weergave van het email adres van het contact en de firma waaraan het contact is gekoppeld. Bijkomend is de mogelijkheid toegevoegd om de projecten te raadplegen
 • Inkomend en uitgaand register wegingen weegbrug: vermelding van het bonnummer en verwijdering van het tijdstip
 • Update Android app: verbeteringen in de weergave van de klanten, weergave van het email adres van het contact en de firma waaraan het contact is gekoppeld. Bijkomend is de mogelijkheid toegevoegd om de projecten te raadplegen
 • Update IOS app: verbeteringen in het raadplegen van de bedrijven + mogelijkheid om de contacten te raadplegen.
 • Verwijdering van een aantal overbodige menu opties in het hoofdmenu van het platform
 • Update Android app: verbeteringen in het raadplegen van de bedrijven + mogelijkheid om de contacten te raadplegen. Daarnaast is het nu mogelijk om een telefoonnumer aanwezig in de fiche van het bedrijf of het contact rechtstreeks op te bellen
 • Extra controle in het mailvenster op dubbele mail adressen: dubbels worden nu verwijderd uit de lijst
 • Correctie van een verkeerde weergave grafiek achterstanden betalingen voor polissen in het portaal van de tussenpersonen
 • Opfrissing en uitbreiding functionaliteiten van de portaalmodule
 • Ondersteuning voor gestructureerde mededelingen in de facturatiemodule. Het platform gaat nu een unieke gestructureerde mededeling genereren voor iedere factuur, deze kan op de factuur template geplaatst worden
 • Uitbreiding statistieken portefeuille verzekeringen met een overzicht van een specifieke inspectie ten opzichte van de globale portefeuille
 • Toevoeging van een extra tabblad ter hoogte van het beheer van de tussenpersonen indien de verzekeringsmodule actief is met een overzicht van de polissen aangebracht door de tussenpersoon
 • Toevoeging datum stopzetting polis en datum heractivatie polis in het polisvenster
 • Toevoeging van een afzonderlijk veld voor de bedrijfsvorm op de fiche van de bedrijven
 • Verwijdering veld provincie in de fiche van de bedrijven
 • Toevoeging van het beheer van de financiële dagboeken onder het luik financieel
 • Verplaatsing van het beheer van het personeel naar het menu CRM in het hoofdvenster van het platform
 • Fix voor de shortcut naar de instellingen, deze was niet meer zichtbaar na de update van de interface
 • Mogelijkheid om een stopgezette polis terug te activeren (bijvoorbeeld na betaling achterstallige betalingen)
 • Weergave datum en tijdstip creatie van de polis in de fiche
 • Weergave datum en tijdstip van laatste wijziging van de polis in de fiche
 • De mailviewer zal nu standaard gemaximaliseerd worden geopend
 • Bijkomende checkbox op de fiche van de bedrijven om aan te geven of het e-mail adres van het bedrijf al dan niet geldig is
 • Visuele weergave in de lijst van de bedrijven of het e-mail adres ongeldig is door de cell e-mail rood te kleuren
 • Oplossing van een probleem met het uploaden van bijlagen vanuit het journaal
 • Verplaatsing van de shortcut’s naar de hoofdbalk om links plaats uit te sparen
 • Uitbreiding van de module voor het versturen rappel eerste premiebetaling met ondersteuning voor bedrijven + verbetering in de selectie (controle ingangsdatum gewijzigd naar datum ingave)
 • Uniformisering van alle iconen in het platform om naar een uniforme standaard te gaan voor alle maatwerk projecten
 • SwissLife: correctie in de berekening van de totalen van het borderel