WAVEDESK-platform nieuws

Partnership betrust

Partnership betrust

WAVEDESK start een partnership met betrust voor de integratie van het digitaal ondertekenen van documenten binnen het platform. Hierbij kiezen we expliciet voor een Belgische partner.

Lees verder »

Laatste wijzigingen

 • Mogelijkheid om op eenvoudige manier de toegang tot een document te geven aan alle klanten en/of aannemers
 • Mogelijkheid om de projecttitels en de items te verwijderen uit een project
 • Controle op het dubbel invoegen van een urentemplate binnen de projectfiche
 • De documenten van het portaal worden nu weergegeven in een mappenstructuur
 • Weergave van de gebruikte template in de titel van het projectvenster
 • Projecten met de status ‘in offerte’ worden nergens nog weergegeven in het platform in de lijsten of de keuzelijsten
 • Bijkomende filter in de lijst van de projecten om de projecten met de status ‘in offerte’ te raadplegen
 • Toevoeging van een bijkomende vlag in de projectfiche om aan te geven dat het project ‘in offerte’ zit
 • Automatische generatie van een wachtwoord voor het portaal bij het aanvinken portaaltoegang in de fiche van de klanten en de aannemers
 • Bij het aanklikken op portaaltoegang in de fiche van de klant nemen we nu automatisch het e-mail adres over van het eerste tabblad
 • Projecten: bij de creatie van een project vullen we beoogde startdatum ter hoogte van de uren automatisch in met de datum die werd ingegeven op het eerste tabblad van het project
 • Facturatie: we voegen nu de nieuwe factuur toe aan de samenvatting en trekken het bedrag van de nieuwe factuur af van het openstaande saldo
 • Klantenfiche: automatische overname van het e-mail veld naar e-mail facturatie en login portaal
 • Het veld budget werd verwijderd uit het tabblad algemeen bij de creatie of modificatie van een project
 • Bijkomende optie bij de afdruk van de facturen om al dan niet de samenvatting af te drukken
 • 11/07 – Bug: objects: correctie op het aanmaken van facturen voor Objects. Fout in de routine geslopen door het up-to-date brengen van het platform
 • 11/07 – Nieuw: historiek wijzigingen: integratie van het overzicht van de verbeteringen en de nieuwe functionaliteiten die zijn aangebracht in het platform zodat hier steeds een up-to-date overzicht van beschikbaar is