WAVEDESK-platform nieuws

Partnership betrust

Partnership betrust

WAVEDESK start een partnership met betrust voor de integratie van het digitaal ondertekenen van documenten binnen het platform. Hierbij kiezen we expliciet voor een Belgische partner.

Lees verder »

Laatste wijzigingen

  • Het veld projectnummer is nu enkel lezen, het kan niet meer manueel worden ingevuld, het platform zal steeds een nummer toekennen
  • Bijkomende aanpassingen aan de afdruk van de sticker: onderste gedeelte drukken we nu steeds terug af + indien de kleuren niet zijn ingevuld drukken we het label van de buitenkleur af. Zelfde principe ter hoogte van de reeksen
  • Bij het overnemen van de gegevens naar de werfgegevens nemen we nu ook de naam mee
  • De export functie naar Word voor de sticker werd volledig herschreven om gebruik te maken van objecten i.pv. tabellen zodat het bewerken hiervan in Word een stuk eenvoudiger is
  • Velden zonder een waarde geven we nu niet meer weer op de afdruk van de sticker
  • WTA en WTP zijn geen verplichte ingave meer wanneer het een dossier van Beveren betreft
  • Mogelijkheid om het overzicht met de aanpassingen te raadplegen rechtstreeks binnen het platform