Ondersteuning meerdere mail accounts

Ondersteuning voor afdelingen in mail accounts

Op vraag van klanten hebben we ondersteuning toegevoegd voor het versturen van mails vanuit verschillende mail accounts.

Waarom deze functionaliteit?

Verschillende van onze klanten hebben aangegeven dat het niet optimaal is om vanuit het mailadres van de gebruiker zelf te mailen maar het opportuun is om vanuit bijvoorbeeld een info adres te mailen.

Deze functionaliteit was al voorzien in het platform. Echter hebben we nu de vraag gekregen om ook vanuit verschillende afdelingen te kunnen mailen. Om hieraan te voldoen hebben we een uitbreiding toegevoegd aan het WAVEDESK-platform.

Hoe configureren?

Menuitem voor de mail accounts

Ter hoogte van de instellingen binnen het WAVEDESK-platform hebben we een bijkomend item voorzien in de menustructuur met de benaming ‘Mail accounts’.

Bij het kiezen van deze optie krijgt u een lijst te zien van globale mail accounts die al aanwezig zijn binnen uw account. Van hieruit kan u nieuwe accounts toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Configuratie globale mail accounts

Het aantal accounts die u hier kan opgeven is onbeperkt en per account kan u alle details opgeven die nodig zijn om mail te kunnen versturen vanuit het platform.

Hoe gebruiken?

Het gebruik van de globale mail accounts is vrij simpel.

Het venster voor het versturen van mails vanuit de verschillende modules binnen het platform is uitgebreid met een bijkomend veld waar u de account kunt selecteren waarmee u wenst te mailen. Bij het opstarten van de mail module zal de standaard account automatisch geselecteerd zijn. Als er globale mail accounts aanwezig zijn binnen uw account zullen deze ook worden weergegeven in de lijst.

Ondersteuning meerdere mail accounts 1

Het volstaat om de gewenste account te selecteren uit de lijst om deze automatisch via dit email adres te laten versturen door het platform.