Module kredietbeheer

De module kredietbeheer werd specifiek gemaakt voor de kredietmakelaar die op zoek is naar professionele software voor het beheer van alle types van hypothecaire leningen en alle andere vormen van kredieten met het beheer van gespreide commissies.

De module laat toe om alle details van de kredieten te beheren maar bevat ook geavanceerde functionaliteiten zoals het beheer van gespreide commissies, aanmaak van voorstellen, uitgebreide statistieken en een portaal voor zowel aanbrengers als eindklanten.

Het kredietbeheer binnen het WAVEDESK-platform.

Beheer van hypothecaire leningen

De WAVEDESK CREDIT module bevat alle nodige functionaliteiten voor het volledig registreren van hypothecaire leningen. Dit betreft alle types van kredietbeheer en het platform bevat bijkomende functionaliteiten specifiek voor het beheer van hypothecaire kredieten.

Ieder krediet kan een onbeperkt aantal aanvragers hebben (natuurlijk persoon of firma). Voor iedere aanvrager heeft u de mogelijkheid om alle details te registreren zoals beroepsgegevens, lasten, inkomsten, het gewenste risicoprofiel en het volledige financiële plan.

Door de volledige integratie met WAVEDESK CORE, het CRM-gedeelte binnen het WAVEDESK platform hoeft u aanvragers slechts 1x te registreren en kan u een onbeperkt aantal kredieten koppelen aan uw relaties binnen het platform.

Beheer aanbrengers met WAVEDESK

Als u werkt met zelfstandige tussenpersonen of aanbrengers kan u gebruik maken van het beheer van de aanbrengers binnen het kredietbeheer.

Deze module binnen het kredietbeheer laat u toe om op een centrale plaats uw aanbrengers te beheren met inbegrip van de standaard spreiding die u wenst toe te passen voor deze aanbrenger. Deze standaard spreiding zal dan automatisch worden voorgesteld bij het koppelen van een commissieschema aan de betreffende aanbrenger.

Daarnaast kan u via het beheer van de aanbrengers perfect beheren op welke commissie iedere individuele aanbrenger recht heeft iedere maand voor de kredieten die hij heeft aangebracht. Ook wat rapportering zijn de nodige voorzieningen aanwezig waaronder de automatische generatie van de jaarlijkse fiche 281.50.

Financiële instellingen in WAVEDESK

Het beheer van de financiële instellingen laat u toe de verschillende financiële instellingen te definiëren binnen het kredietbeheer waarmee u samenwerkt voor het afsluiten van kredieten.

U beschikt voor iedere financiële instelling over een gedetailleerde fiche waar u alle details van de financiële instelling kan ingeven. Daarnaast kan u per financiële instelling opgeven wat de standaard is voor deze instelling voor de uitbetaling van commissies, dit zal automatisch worden overgenomen bij de creatie van een commissieschema voor de betreffende financiële instelling.

Net zoals in alle andere modules binnen het WAVEDESK platform beschikt u hier over de mogelijkheid om documenten, taken, telefoongesprekken, … te koppelen aan de financiële instelling door de integratie met WAVEDESK CORE.

 

Commissieschema’s in WAVEDESK

Per krediet heeft u de mogelijkheid om een onbeperkt aantal commissieschema’s aan te maken. Commissieschema’s laten u toe om aan te geven welke commissie moet uitbetaald worden aan welke aanbrenger en hoe de spreiding van de uitbetaling is opgebouwd.

Een commissieschema kan u op elk moment activeren of stopzetten. Bij het stopzetten van het schema zal alle nog niet uitbetaalde commissie geschrapt worden van de rekening van de aanbrenger.

U kan optioneel ook commissies die nog niet uitbetaald zijn overplaatsen naar een andere aanbrenger.

 

Commissiebeheer & borderellen

Het commissiebeheer laat u toe om periodiek borderellen aan te maken voor uw eigen account of voor aanbrengers. U heeft dus de mogelijkheid om per periode een borderel te bezorgen met een overzicht van de commissies waar de aanbrenger recht op heeft over de verschillende kredieten, dit maakt de uitbetaling van gespreide commissies heel eenvoudig.

De borderellen worden opgemaakt in de taal van de betreffende aanbrenger en kunnen afgedrukt worden of rechtstreeks worden gemaild vanuit het platform.

Extra functionaliteiten in de PRO versie

De PRO versie van WAVEDESK CREDIT bevat alle bovenstaande functionaliteiten maar is verder uitgebreid met de functionaliteiten die u hieronder kan terugvinden.

Maak een onbeperkt aantal kredietvoorstellen aan voor uw aanbrengers of klanten

De PRO versie laat u toe om een onbeperkt aantal kredietvoorstellen aan te maken voor uw aanbrengers of klanten. Deze kredietvoorstellen kan u manueel ingeven of u kan beroep doen op de export en import module die aanwezig is om een export te doen van alle details van de aanvraag en aan de hand van deze gegevens een voorstel te genereren.

Dit voorstel kan u aan de hand van de import-functie toevoegen aan de aanvraag.

Op deze manier kan u uw aanbrengers of klanten faciliteren door voorstellen beschikbaar te stellen en dit met inbegrip van de aflossingstabel in pdf-formaat.

De aanvrager en/of klant heeft de mogelijkheid om de voorstellen te raadplegen via de portalen die WAVEDESK beschikbaar stelt.

Stel portalen ter beschikking van uw aanbrengers en uw klanten

In de PRO-versie van WAVEDESK CREDIT heeft u de mogelijkheid om portalen beschikbaar te maken voor uw klanten en aanbrengers.

Voor de klanten kan u via dit portaal de communicatie verder optimaliseren voor wat betreft kredietaanvragen en lopende kredieten. Zo kan u via het portaal de klant toegang geven tot zijn kredieten waarbij. Hierbij heeft u de mogelijkheid om aan te geven welke details zichtbaar mogen zijn. Voor kredietaanvragen kan u het portaal gebruiken als kanaal voor het aanleveren van documenten, … hierdoor vermijdt u de rompslomp van email bijlagen, … de klant kan rechtstreeks documenten uploaden gekoppeld aan de aanvraag of het dossier waardoor deze automatisch beschikbaar komen in het dossier binnen WAVEDESK CREDIT.

Voor de aanbrengers is er ook een specifiek portaal beschikbaar. Via dit portaal kan de aanbrenger zijn borderellen raadplegen, zijn commissies raadplegen en kan hij kredietvoorstellen indienen bij uw onderneming. Deze kan u dan verder intern behandelen.

De portalen zijn beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels net zoals alle functionaliteiten binnen het WAVEDESK platform.

Wenst u het maximum te halen uit de vele gegevens die aanwezig zijn in het kredietbeheer?

De PRO-versie van WAVEDESK CREDIT bevat uitgebreide rapporten en statistieken waardoor u meer kan doen met uw gegevens. Zo kan u verschillende lijsten trekken van uw relaties op verschillende parameters van de kredietdossiers.

 • Zoekt u een lijst van de kredieten waar een herfinanciering interessant zou zijn?
 • Wenst u een bepaalde doelgroep te mailen? U kan de gegevens filteren en exporteren.
 • Hoeveel dossiers zijn er effectief geacteerd? Hoeveel niet?
 • Gedetailleerde overzichten van het volume aan kredieten per financiële instelling?

Het kan allemaal in de PRO-versie.

Ondersteuning voor E-id integratie

In de PRO-versie beschikt u over een plug-in die toelaat om de identiteitskaart uit te lezen.
Deze gegevens kunnen dan automatisch verwerkt worden in de relatiefiche binnen WAVEDESK CORE.
Alle gegevens die aanwezig zijn op de identiteitskaart worden uitgelezen en bewaard met inbegrip van de foto.

Door het inlezen van de E-id kan u relaties sneller aanmaken binnen het platform en is de kans kleiner dat er fouten aanwezig zijn in de gegevens.
Deze plug-in is specifiek voor Windows en zal bij plaatsen van een identiteitskaart automatisch activeren en de gegevens uitlezen.

Website plug-in voor aanvraag kredieten

In de PRO-versie stellen we een plug-in beschikbaar die u op eenvoudige wijze kan integreren in uw website via een IFrame.
Deze plug-in laat toe om een aanvraag voor een krediet mogelijk te maken op uw persoonlijke website.
De lay-out van de plug-in kan u volledig zelf beheren binnen het WAVEDESK platform.
Aanvragen die worden ingevuld via deze plug-in komen automatisch terecht in een Inbox binnen WAVEDESK CREDIT en kunnen na review automatisch worden gebruikt voor het opstarten van een kredietdossier.
Op deze manier kan u op eenvoudige wijze een kredietdossier starten waarbij u reeds over een aantal basisparameters beschikt wat de snelheid van werken verhoogd en de kans op fouten kleiner maakt.

Outlook plug-in voor automatische verwerking e-mails

De Outlook plug-in laat u toe om binnen uw Outlook (enkel Windows) WAVEDESK CORE te integreren.
Door het gebruik van de plug-in zal het platform automatisch proberen een match te maken tussen het e-mail adres en uw relaties binnen WAVEDESK.
Mails waarvoor een match is gevonden zullen automatisch worden opgenomen in het platform en gekoppeld aan de betreffende relatie, op deze manier heeft u een volledig overzicht van alle mailverkeer voor uw relaties ook wanneer u mails verstuurd en ontvangt buiten het platform.
Uiteraard is het ook steeds mogelijk om manueel een koppeling te maken met een relatie indien de plug-in niet automatisch de link kan maken.

Stefaan Verlinde

Klantverhalen

SNV-Finance

Gebruiksvriendelijk, tijdbesparende tool die een correct overzicht geeft van zowel klanten, kredieten en commissies.
SNV-Finance werkt intussen al iets meer dan 1 jaar met de tool, eerder nog onder de naam CommiSoft, maar WAVEDESK is intussen uitgegroeid naar een professioneel en compleet CRM-platform.
Het gedeelte commissieverwerking is een absolute meerwaarde. Het bijhouden van commissies is nog nooit zo eenvoudig geweest.
De tool verwerkt zonder problemen inkomende en uitgaande commissies waardoor je steeds een perfect overzicht hebt op uw eigen directe en recurrente inkomsten. De uitbetaling van recurrente commissies naar onze zelfstandige subagenten is een makkie en helemaal niet meer tijdrovend.
TOP!
SNV-Finance

Meer informatie over de diensten van SNV-Finance.

Overzicht abonnementen

WAVEDESK CREDIT

Standaard versie van WAVEDESK CREDIT
0
00
Maandelijks
 • Volledige CRM-integratie
 • Beheer van alle types van kredieten met alle details
 • Beheer aanbrengers met generatie van borderellen
 • Beheer financiële instellingen
 • Onbeperkt aantal commissieschema's per dossier
 • Basis rapportage

WAVEDESK CREDIT PRO

PRO-versie van WAVEDESK CREDIT
35
00
Maandelijks
 • Volledige CRM-integratie
 • Beheer van alle types van kredieten met alle details
 • Beheer aanbrengers met generatie van borderellen
 • Beheer financiële instellingen
 • Onbeperkt aantal commissieschema's per dossier
 • Uitgebreide rapportage
 • Ondersteuning voor export dossiers / import voorstellen
 • Portaal voor uw aanbrengers
 • Portaal voor uw klanten
 • Website plug-in voor aanvraag kredietdossier
 • Ondersteuning inlezen E-Id
 • Outlook plug-in voor integratie mails
POPULAIR

Start een gesprek

Contact

WAVEDESK
Esdoornstraat 5
8300 Knokke-Heist
België