Koppeling twikey

Op vraag van onze INSURANCE-klanten zijn we gestart met de integratie van de twikey API binnen het WAVEDESK-platform. Door deze integratie zal het binnenkort mogelijk zijn om domiciliëring aan te bieden, daarnaast voorzien we ook de mogelijkheid om automatisch betalingen uit te voeren.

Waarom deze integratie?

Voor de module INSURANCE is er een noodzaak om op maandelijkse basis domiciliëring te kunnen uitsturen voor de verzekeringspolissen. Manueel is dit uiteraard niet haalbaar. Gezien de INSURANCE-module alle nodige functionaliteiten bevat om domiciliëring te beheren was het een logisch gevolg dat er een koppeling ging komen waardoor deze automatisch kunnen aangeboden worden.

Mogelijkheden van de twikey koppeling

De mogelijkheden die momenteel op de roadmap staan zijn de volgende:

  • Automatische generatie van een domiciliëringsbestand dat we doorsturen naar twikey via de beschikbare API om deze domiciliëring aan te laten aanbieden
  • Automatische verwerking van de statusrapporten zodat de verzekeringspolissen worden bijgewerkt voor wat betreft de maandelijkse betalingen van de premies. Op deze manier hebben we steeds een correct zicht binnen WAVEDESK van welke maandpremies betaald zijn
  • Opname van geweigerde domiciliëring in werklijsten voor het intern personeel en eventueel voor de tussenpersoon zodat deze de polissen kunnen opvolgen en anticiperen
  • Door de automatische verwerking van de betalingen door de verzekeringsnemer is het platform ook in de mogelijkheid om de uitbetaling van de commissie naar de tussenpersoon toe tijdelijk stop te zetten in functie van de premiebetalingen

Voorziene toekomstige mogelijkheden

Gezien de uitgebreide functionaliteiten die aanwezig zijn binnen het twikey-platform voorzien we een aantal uitbreidingen in de nabije toekomst. Deze uitbreidingen zullen geïntegreerd worden in zowel de INSURANCE-module, CREDIT-module en FINANCIAL-module.

  • Automatische uitbetaling van commissies naar tussenpersonen toe zowel in de INSURANCE-module als de CREDIT-module aan de hand van de saldo’s op de borderellen
  • Mogelijkheid om betalingen van aankoopfacturen automatisch te betalen via deze koppeling met een automatische bijwerking van het openstaand saldo