Integratie panden

Op vraag van onze CREDIT-klanten hebben we een uitbreiding aangebracht aan de CREDIT module binnen het platform die toelaat om de panden te beheren.

Wat zijn de mogelijkheden?

We starten vanuit een overzicht van de verschillende panden die al aanwezig zijn binnen uw account. Van hieruit heeft u de mogelijkheid om nieuwe panden toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Binnen de detailfiche van het pand hebben we in eerste instantie de algemene informatie over het pand. Dit omvat o.a. het adres, de bestemming, de datum van aankoop, het kadastraal inkomen, …

Daarnaast voorzien we 3 tabbladen die toelaten om gedetailleerde informatie bij te houden en de nodige koppelingen te maken naar kredieten en eigenaars.

Voorbeeld van de detailfiche van de panden

Eigenaar(s) pand

Hier heeft u de mogelijkheid om een onbeperkt aantal eigenaars te koppelen aan 1 pand. Een eigenaar kan zowel een particulier als een firma zijn en bij het koppelen heeft u de mogelijkheid om aan te geven wat de hoedanigheid is van de eigenaar en het percentage van eigendom.

Waarborgen pand

Voorbeeld ingaven van een waarborg voor een pand

U heeft de mogelijkheid om een onbeperkt aantal waarborgen te koppelen aan een pand. Per waarborg kan u de volgende parameters opgeven: type, bedrag, de rang, de financiële instelling, de datum van het krediet en het gekoppelde krediet.

Op deze manier kan u een koppeling maken tussen de waarborgen, de kredieten en de panden.

Schatting pand

Als laatste onderdeel van de panden kan u ook de schattingsgegevens toevoegen. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de gegevens van uw eigen schatting toe te voegen en de gegevens van de externe schatter.

Voorbeeld ingave parameters schatting van een pand

Achterliggend voorzien we de nodige koppelingen tussen de verschillende modules. Op deze manier krijgt u ter hoogte van uw contacten een overzicht van de eigendommen en een overzicht van de kredieten. Ter hoogte van de kredieten krijgt u bijkomend een overzicht van de panden en ter hoogte van de panden krijgt u een overzicht van de kredieten en de eigenaars.

Dit alles laat toe om op een snelle manier analyses te maken met de nodige rapportering.