GLOBAAL OVERZICHT

Op deze pagina kan u een globaal overzicht terugvinden van de functionaliteiten die u mag verwachten binnen het WAVEDESK-platform.

Om het geheel overzichtelijk te houden hebben we hieronder een inhoudstafel voorzien.
U kan ook het overzicht downloaden in pdf-formaat.

Raadpleeg deze pagina frequent daar we dagelijks nieuwe functionaliteiten toevoegen aan het platform.

WAVEDESK welkom afbeelding
pdf-document
NL
pdf-document
FR
pdf-document
EN

Inhoudstafel

Algemene functionaliteiten

Algemene functionaliteiten zijn beschikbaar in het ganse platform ongeacht van de modules die u gebruikt.

Talen

Volledige ondersteuning voor Nederlands, Frans en Engels.

Stamgegevens

U beschikt over een groot aantal stamgegevens die u toelaten om standaard lijsten aan te maken die worden gebruikt binnen de verschillende modules.

Mail templates

Mail templates met ondersteuning van variabelen om vanuit iedere module op een snelle manier mails te kunnen versturen met automatische vervanging van de variabelen inclusief de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan de templates.

Inkomende mails

Ondersteuning voor het verwerken van inkomende mails met automatische matching aan de hand van het emailadres. De verwerkte mails worden centraal opgeslagen bij de entiteit en kunnen opnieuw geopend worden.

Bijlagen

Mogelijkheid tot het toevoegen van bijlagen op alle niveaus binnen het platform via uploaden of drag-and-drop. Ondersteuning voor alle bestandstypes.

Google maps

Integratie met Google maps maakt het mogelijk om vanaf ieder adres binnen het platform Google maps te raadplegen voor een visuele weergave van de locatie.

Google route

Integratie met Google route maakt het mogelijk om automatisch reistijden en afstanden te berekenen naar ieder adres binnen het platform.

Beheer personeel

Beheer van uw personeel met alle personalia. Als ze toegang hebben tot het platform kan u hier ook hun rechten beheren en opties bepalen. U heeft ook de mogelijkheid om documenten te koppelen zoals rijbewijs, E-id, …

Standaard lijsten

Het platform bevat standaard lijsten voor o.a. alle postcodes in België in 3 talen alsook een lijst van alle landen.

Integratie Dropbox

Als u al bestanden heeft staan die u wenst te koppelen aan gegevens binnen het platform kan u gebruik maken van deze integratie. U kan bestaande Dropbox-bestanden koppelen en openen rechtstreeks vanuit het WAVEDESK-platform.

Notificaties

Weergave waarschuwingen binnen het platform voor taken, telefoons, berichten en de mogelijkheid om desktop notificaties te ontvangen op uw computer.

Verloven

Beheer de globale verloven van uw bedrijf of de individuele verloven van uw personeel centraal. De verschillende modules zullen hier rekening mee houden.

CRM-module

De CRM-module is standaard steeds inbegrepen in iedere optionele module die u gebruikt binnen het platform.

Dashboard

Algemeen dashboard met een overzicht van de agenda, de openstaande taken en de telefoongesprekken die moeten uitgevoerd worden.

Bedrijven

Uitgebreide fiche van de bedrijven waar alle gegevens van het bedrijf kunnen geregistreerd worden met inbegrip van facturatieadres, verzendadres, taal te gebruiken in de documenten, social media parameters, …

Hier heeft u ook de mogelijkheid om de kruispuntbank te raadplegen om gegevens van het bedrijf te valideren of aan te vullen.

Contacten

Fiche van uw contacten waar u alle gegevens van uw contacten kunt registreren inclusief taal, foto, social mediagegevens, … Extra velden zijn beschikbaar voor modules zoals de CREDIT-module en de INSURANCE-module voor familiale relaties, werksituatie, …

Ook heeft u de mogelijkheid om de E-Id kaart in te lezen (in ontwikkeling).

Agenda

Een centraal gedeelde agenda waar u in 1 oogopslag de planning van uzelf en uw collega’s kan raadplegen. Boek afspraken in met de mogelijkheid om automatisch een mail te versturen naar de deelnemers. Als u gebruik maakt van de portalen heeft u hier ook de mogelijkheid om specifieke tijdsblokken voor afspraken beschikbaar te maken waar uw tussenpersonen kunnen op intekenen.

Afspraken die u inboekt worden automatisch gesynchroniseerd met Office 365 (in ontwikkeling)

Berichten

Naast de mogelijkheid om rechtstreeks mails te versturen vanuit het platform heeft u ook de mogelijkheid om uw mails te integreren. Hiervoor voorzien we een inbox van waaruit u de mails kan toekennen aan bedrijven, klanten, … met een automatische matching aan de hand van het email adres.

Taken

Maak taken aan voor uzelf en uw collega’s en als u gebruik maakt van het portaal ook voor uw tussenpersonen. U krijgt automatisch reminders voor uw taken binnen het platform.

Telefoons

Plan telefoongesprekken in voor uzelf of voor uw collega’s en als u gebruik maakt van het portaal ook voor uw tussenpersonen. U krijgt automatisch reminders voor uw telefoongesprekken binnen het platform. U kan ook het resultaat van het telefoongesprek noteren.

Documentenarchief

Centraal documentenarchief waar u onbeperkt documenten kan uploaden. Het documentenarchief kan u indelen in een boomstructuur om context-gerelateerde documenten samen te houden. Documenten kan u optioneel ook zichtbaar maken op de portalen indien gewenst.

Notities

Maak onbeperkt notities aan op alle entiteiten binnen het platform. Notities kan u optioneel ook zichtbaar maken in de portalen indien gewenst.

FINANCIAL-module

De FINANCIAL-module staat in voor het financieel beheer binnen het WAVEDESK-platform.

Offertes

Maak snel offertes aan via de integratie met het artikelbeheer. Optioneel heeft u de mogelijkheid om met subtitels te werken om uw offerte te structureren en kan u varianten verwerken in uw offertes.

Offertes kan u rechtstreeks versturen naar uw eindklant vanuit het platform en deze kan u beschikbaar maken op hun portaal.

Facturatie

Maak facturen aan van nul of vorm offertes om tot facturen. Net zoals ter hoogte van de offertes heeft u hier de mogelijkheid om deze rechtstreeks te versturen vanuit het platform en de mogelijkheid om deze online beschikbaar te maken.

De facturatie heeft ook ondersteuning voor voorschotfacturen.

Creditnota’s

Uiteraard beschikt u ook over de mogelijkheid om creditnota’s te maken op al gemaakte facturen.

Betalingen

Boek betalingen in op facturen en bekom zo steeds een correct overzicht van de openstaande posten van uw klanten.

Rappelbeheer

Het rappelbeheer laat u toe om rappels te versturen naar uw klanten, dit kan rechtstreeks vanuit het platform. Hierbij heeft u de mogelijkheid om voor individuele facturen een rappel te versturen of een samenvattend rappel op te maken. Bij een samenvattend rappel heeft u de mogelijkheid om alle openstaande facturen op te nemen of enkel alle vervallen openstaande facturen.

Dagboeken

Beheer de verschillende dagboeken waarmee u werkt in het basisbestand van de dagboeken.

BTW-codes

Maak een onbeperkt aantal btw-codes aan. Ter hoogte van de btw-codes hebben we ondersteuning voor intracommunautaire btw-tarieven en recuperatieproducten.

Boekjaren

Volledig beheer van de boekjaren met de mogelijkheid om boekjaren af te sluiten.

Import Sbb

Importeer het overzicht van de openstaande facturen in WAVEDESK en beheer het rappelbeheer vanuit het WAVEDESK-platform.

Portaal

Stel een portaal ter beschikking van uw eindklant waar hij een overzicht kan raadplegen van zijn offertes en facturen.

INVENTORY-module

De INVENTORY-module staat in voor het beheer van uw artikelen en stock binnen het WAVEDESK-platform.

Groepen

Ondersteuning voor artikelgroepen.

Parameters

Maak parameters aan op het niveau van uw artikelgroepen die u dan kunt gebruiken ter hoogte van de individuele artikelen binnen deze groep.

Artikelfiche

Uitgebreide artikelfiche met ondersteuning van o.a. ean-code, fabrikant, prijs, prijseenheid, btw-code, grootboek, leverancier, artikelcode leverancier, aankoopprijs en een onbeperkt aantal variabele parameters die u zelf kunt aanmaken.

Integratie RAL-codes

Integreer RAL-codes ter hoogte van uw artikelen met automatische keuzelijst en verwerking van de code en omschrijving binnen uw offertes en facturen.

Zichtbaarheid

Mogelijkheid om aan te geven in welke modules ieder specifiek artikel zichtbaar mag zijn.

Bijlagen

Koppel technische documenten, … rechtstreeks aan individuele artikelen.

PROJECT-module

De PROJECT-module laat u toe om projectmatig te werken met een visuele planning en ondersteuning van fasen.

Beheer ploegen

Het beheer van de ploegen laat u toe om uw personeel op te delen in ploegen die u kunt gebruiken binnen de PROJECT-module om de planning op te maken.

Integratie offertes

Maak automatisch een project aan vanuit de offerte module bij goedkeuring van de offerte.

Visuele planning

Visuele planningsmodule van uw projecten op een tijdslijn waarbij u een globaal overzicht heeft van alle projecten opgedeeld per ploeg. U heeft de mogelijkheid om vanuit dit overzicht projecten te verslepen waardoor de planning van de volgende projecten zich automatisch zal aanpassen.

De visuele planning geeft ook de verlofperiodes weer en verschillende grafieken.

Beheer projecten

Beheer uw projecten met de mogelijkheid om verschillende statussen toe te kennen. Ook krijgt u direct een overzicht van de offertes en de facturen die zijn gekoppeld aan projecten.

Uiteraard heeft u hier ook de mogelijkheid om taken, notities en bijlage te koppelen en aan te maken.

Projectfiche

Uitgebreide projectfiche met mogelijkheid om op te geven wie de projectleider is, startdatum, verwachte duur, …

Berekening afstand

Automatische berekening van de afstand naar de werven.

Werfmelding

Mogelijkheid om aan te geven dat er een werfmelding moet gedaan worden, dit zal automatisch een taak aanmaken waar u een herinnering van zult ontvangen.

Check-in at work

Mogelijkheid om aan te geven dat er een check-in at work moet gebeuren. Dit zal automatisch een taak aanmaken waar u een herinnering van zult ontvangen.

Ondersteuning fasen

Mogelijkheid om meerdere fasen aan te maken binnen 1 project als het project moet worden uitgevoerd gespreid in de tijd. U kan per fase aangeven wanneer de fase moet starten en de duur. Dit zal ook visueel worden weergegeven in de planningsmodule.

Teamleden

Standaard zal u een ploeg toekennen aan een project. U kan echter op het niveau van een project afwijken en leden van een ploeg toevoegen of verwijderen voor dit individuele project.

CREDIT-module

Specifieke module voor de kredietmakelaar die het mogelijk maakt alle types van kredieten te beheren.

Dashboard

Uitgebreid dashboard met een overzicht per jaar van het aantal kredieten, totaalbedrag en het totale bedrag aan commissie.
Daarnaast krijgt u een overzicht van de spreiding van de kredieten per financiële instelling en de omzetevolutie per maand voor het gekozen jaar.
Een top 10 van uw tussenpersonen is ook aanwezig met hun aantal kredieten en bedrag.

Kredietdossiers

Uitgebreid kredietdossier waar u alle details van het kredietdossier kan opgeven.
Hierbij hebben we ondersteuning voor:

  • Onbeperkt aantal kredietnemers
  • Onbeperkt aantal pandverstrekkers
  • Onbeperkt aantal borgstellers
  • Alle details van het krediet
  • Ondersteuning cross selling
  • Risicoprofiel/ persoonlijke voorkeuren kredietnemer(s)
  • Volledig financieel plan
  • Financiële inkomsten/ lasten per kredietnemer

Vanuit het beheer van de kredietdossiers heeft u een overzicht van de eventueel gekoppelde panden.

Panden

Beheer panden met hun eigenaars, de hoedanigheid en het percentage eigendom per eigenaar. U kan ook een onbeperkt aantal waarborgen opgeven met alle details zoals type, bedrag, rang, de maatschappij en de aktedatum.
Koppel een onbeperkt aantal kredieten aan uw pand. Zowel de interne schattingsgegevens als de gegevens van de externe schatter kan u ook koppelen aan uw pand.

Tussenpersonen

Volledig beheer van de tussenpersonen die u kredieten aanbrengen. Naast alle details van uw tussenpersoon kan u hier ook de details opgeven wat betreft co missionering op de kredieten. U kan hier uit verschillende formules kiezen met volledige flexibiliteit wat betreft spreiding van uitbetaling.

Commissieschema’s

Maak meerdere commissieschema’s aan per kredietdossier. Zo kan u voor verschillende tussenpersonen alsook uzelf een schema aanmaken met de spreiding die moet toegepast worden.

Financiële instellingen

Beheer de financiële instellingen waarmee u samenwerkt zodat u uw kredietdossiers kan categoriseren.

Commissiebeheer

Volledig commissiebeheer met een overzicht van de ontvangen commissies, te verwachten commissies, mogelijkheid tot afdruk van maandelijkse borderellen, … Ook bevat de module de mogelijkheid om stopzettingen door te voeren en commissies over te dragen.

Portalen

Stel een portaal beschikbaar voor uw tussenpersonen waar ze hun kredietdossiers kunnen raadplegen die ze hebben aangebracht, commissie raadplegen en borderellen downloaden.

Stel een portaal beschikbaar voor uw kredietnemers waar ze de details van hun kredietdossier kunnen raadplegen en documenten kunnen uploaden om hun kredietdossier aan te vullen.

Rapporten

Uitgebreide rapporten waaronder spreiding kredieten per maatschappij, status verschillende kredieten, …

Voorstellen

Mogelijkheid om voorstellen te integreren binnen het platform zodat deze kunnen behandeld worden door uw tussenpersoon met de eindklant.

U kan aanvragen van kredietdossiers exporteren om hier simulaties op te maken en de resultaten importen in de CREDIT-module.

Volledige analyse

Mogelijkheid om een globaal document te genereren van een kredietdossier om door te sturen naar een externe partij ter evaluatie of ter goedkeuring.

INSURANCE-module

De INSURANCE-module werd specifiek gemaakt voor de verzekeringsmakelaar en laat toe uw verzekeringspolissen te beheren.

Verzekeringspolissen

Volledig beheer van de verzekeringspolissen met ondersteuning van verschillende maatschappijen, verzekerd kapitaal, taksen, premie’s, commissie, ingangsdatum, …

Onbeperkt aantal verzekerden per polis inclusief ondersteuning minderjarigen.

Mogelijkheid om per verzekeringspolis op te geven welk commissiesysteem moet gebruikt worden om de instellingen op tussenpersoon en/of maatschappij te overrulen.

Achterstandslijsten

Mogelijkheid om op ieder moment achterstandslijsten te genereren voor de verzekeringspolissen. Achterstandslijsten kunnen vanuit het platform automatisch verstuurd worden of kunnen beschikbaar gemaakt worden op het portaal.

Tussenpersonen

Volledig beheer van uw tussenpersoon inclusief hun rechten voor wat betreft het portaal.

Daarnaast kan u op het niveau van de tussenpersoon aangeven welke rechten hij heeft op commissionering en dit per maatschappij. Hierbij heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor aanbreng commissie of incasso commissie met de verschillende percentages.

Maatschappijen

Beheer de verschillende verzekeringsmaatschappijen waarmee u samenwerkt met alle details. Ook kan u hier de standaard commissie opgeven voor aanbrengcommissie, rappel commissie en incasso commissie die moet gebruikt worden.

Commissiebeheer

Uitgebreid commissiebeheer met een overzicht van de verschillende batches die zijn aangemaakt en per batch de borderellen per tussenpersoon. U kan de individuele transacties (manuele, automatische) hier rechtstreeks raadplegen.

Voorstelgenerator

De unieke voorstelgenerator laat toe om voorstellen te genereren voor commissieborderellen. Dit laat u toe om de voorstellen te raadplegen en bij te sturen waar nodig voor het definitief aanmaken van de borderellen.

De voorstelgenerator is specifiek per account en kan aangepast worden aan uw specifieke noden en regels.

Groeperingen

Breng uw tussenpersonen onder in groeperingen om overkoepelende statistieken te kunnen genereren en deze te bezorgen aan de groeperingsverantwoordelijke.

Sepa integratie

Door de integratie met twikey kan u automatisch de sepa incasso’s verwerken binnen het platform en zo de periodieke betalingen op het niveau van de polissen bijwerken. Dit laat u toe om steeds een correct beeld te hebben van de betalingshistoriek en achterstandslijsten te genereren.

Portaal

U beschikt over een portaal waar u uw tussenpersonen toegang kunt tot geven. Hier kunnen ze hun polissen en borderellen raadplegen. Ook kunnen ze hier de achterstandslijsten raadplegen van hun polissen zodat actie kan ondernomen worden naar de verzekeringsnemer toe.

COACHING-module

De COACHING-module is de oplossing voor coaching bedrijven die hun coaching activiteiten professioneel wensen te organiseren.

Coaching projecten

Maak coaching projecten aan met zelf te bepalen statussen, de locatie van de coaching sessies het aantal coaching en training sessies, …

Integratie facturatie

Door de integratie met de FINANCIAL-module kan u perfect facturen opmaken voor nieuwe coaching projecten.

Beheer sessies

Plan de verschillende coaching sessies in en volg deze op. Bij een annulering kan u automatisch een nieuwe sessie laten inplannen door het platform.

Verslagen

Maak per sessie een verslag aan met de bevinden van de sessie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om foto’s toe te voegen en eventueel direct vervolgstappen door te mailen naar de deelnemer.

Oefeningen

Plan de automatische versturing van oefeningen in waarbij het platform automatisch de oefeningen zal versturen naar de deelnemer op het gewenste tijdstip. Oefeningen kunnen verstuurd worden via mail maar ook via sms.

Mental training

Ondersteuning voor mental training sessies.

RENTAL-module

Module specifiek ontworpen voor het beheer van verhuringen.

Beheer verhuringen

Beheer alle details van verhuringen met begindatum, einddatum, het artikel, de locatie van verhuring, …

Integratie facturatie

Integratie met de FINANCIAL-module maakt dat u verhuringen automatisch kan laten factureren door het platform.

Vervangingen

Ondersteuning voor vervangingen gedurende een verhuringsperiode. Terugname van verhuurde artikelen en vervanging, bijvoorbeeld containers. Deze vervangingen zullen automatisch worden opgenomen als afzonderlijke facturatielijnen in de facturatie.

Integratie artikelen

Integratie met de INVENTORY-module maken het mogelijk om te traceren wat de beschikbaarheid is van de verschillende artikelen die u wenst te verhuren.

BRIDGE-module

Specifieke module voor bedrijven die over een weegbrug beschikken en deze professioneel wensen te beheren.

Beheer voertuigen

Beheer van de voertuigen met inbegrip van plaatnummers zodat deze snel kunnen worden geselecteerd bij de verwerking van wegingen.

Producten

Beheer van de producten specifiek voor gebruik binnen de BRIDGE-module met de mogelijkheid om deze te koppelen aan artikelen in de INVENTORY-module voor verdere behandeling voor wat betreft facturatie.

Werven

Beheer werven en koppel deze aan voertuigen zodat deze automatisch worden ingevuld in de wegingen.

Eural-codes

Volledig beheer en integratie van de Eural-codes zodat u deze kan opnemen in de wegingen en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

R&D-codes

Net zoals de Eural-codes heeft u hier een volledige integratie binnen de wegingen.

Dashboard

Dashboard met een overzicht van de openstaande wegingen. Hier worden automatisch de voertuigen te staan die een binnenkomende weging hebben gehad maar nog geen uitgaande weging. Op deze manier kan u deze gemakkelijk selecteren en heeft u een overzicht van het aantal voertuigen dat momenteel actief is binnen uw bedrijfsterrein.

Initiële weging

Voer de initiële weging uit met alle details. Het ingeven is zo opgebouwd dat u heel snel een initiële weging kan ingeven.

Tussenwegingen

Ondersteuning voor tussenwegingen wanneer een voertuig verschillende types van materiaal heeft en een individuele weging voor elk type van materiaal vereist is.

Afdruk weegbon

Mogelijkheid tot automatisch afdruk van een weegbon bij het afsluiten van de weging. Deze weegbon kan optioneel ook automatisch verstuurd worden via mail.

Integratie facturatie

Volledige integratie met de FINANCIAL-module voor het automatisch opmaken van facturen voor afgesloten wegingen. Hierbij heeft u de volledige vrijheid om al dan niet een verzamelfactuur te maken voor afgesloten wegingen.

Statistiek tonnage

Verschillende statistieken over tonnage om het overzicht te behouden van wat er precies binnengekomen, buitengegaan of aanwezig is op uw bedrijfsterrein.

Historiek wegingen

Volledige historiek van de wegingen, u kan historieken trekken per klant, per Eural-code of R&D-code of gecombineerd.

Documenten

Alle wettelijke documenten kunnen afgedrukt worden die vereist worden door de overheid.

Op zoek naar een softwareoplossing voor uw bedrijf?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek waarbij we kijken hoe we u kunnen helpen