Case Cares-Assistance

Case

In deze case geven we een overzicht van de implementatie die werd gedaan voor Cares-Assistance, een verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in overlijdensbijstand.

Over Cares-Assistance

De Cares-Assistance overlijdensbijstand is de enige bijstand op de Belgische markt die tussenkomt voor, tijdens en na de uitvaart en het overlijden en zorgt voor zowel de praktische als de emotionele bijstand vanaf de dag dat je klant wordt, maar vooral op de momenten dat de nabestaanden het meest nood hebben aan begeleiding.

Dit bestaat uit 3 luiken:

  • Overlijdensbijstand
  • Assistentie in het buitenland
  • Repatriëring

Om dit product aan te bieden heeft Cares-Assistance een unieke samenwerking opgezet met AXA-assistance. Meer informatie over de producten van Cares-Assistance kan u terugvinden op de Cares-Assistance website.

Behoefte van Cares-Assistance

Voor het beheer van Cares-Assistance waren 2 specifieke luiken nodig:

  • Een backoffice toepassing voor intern gebruik door de medewerkers voor het beheer van de polissen, commissies, generatie van de borderellen en achterstandslijsten, … dit gecombineerd met de nodige tools om performant te kunnen werken en van op verschillende locaties
  • Een portaal voor de makelaars waar ze hun productie kunnen raadplegen, hun maandelijkse borderellen kunnen raadplegen en downloaden alsook de achterstandslijsten zodat hier acties kunnen ondernomen worden

Uitwerking

Om aan de vraagstelling te voldoen werd gestart vanaf de INSURANCE-module binnen het WAVEDESK-platform.
Deze module bevatte reeds ongeveer 70% van de gevraagde functionaliteiten.
Van hieruit werden een aantal bijkomende functionaliteiten toegevoegd aan het backoffice gedeelte om te voldoen aan de vereisten.
Een aantal bijkomende parameters werden toegevoegd op het niveau van de verzekeringsmaatschappijen en de fiches van de makelaar om de specifieke vereisten tot uitbetaling van commissies te ondersteunen.

Daarnaast hebben we voorzien in een aantal koppelingen om steeds een up-to-date beeld te kunnen aanbieden van de huidige situatie van de polissen zowel intern als voor de makelaar via zijn portaal.

De koppeling met twikey laat toe om op frequente basis de domiciliëring automatisch te verwerken binnen WAVEDESK. Door deze automatische verwerking beschikt het personeel steeds over een correct zicht op de actuele status van de polissen.
Een 2de gevolg is dat zowel de interne medewerkers als de makelaars over een dynamische achterstandslijst beschikken die steeds is bijgewerkt.

Voor de ingeven van de productie was het een vereiste om gebruik te maken van tools die Nucleus Life ter beschikking stelt. Om deze productie over te brengen naar het WAVEDESK-platform werd een brug geschreven tussen de beide platformen waarbij alle details van de productie met inbegrip van de elektronische documenten worden binnengetrokken.

Het 2de belangrijke luik was het online portaal voor de makelaars.
Ook hier werden een aantal extensies toegevoegd die specifiek zijn voor Cares-Assistance en die maken dat de makelaar over een centraal platform beschikt waar hij alle polis informatie kan raadplegen alsook zijn borderellen en achterstandslijsten.

De persoonlijke manier van samenwerken met WAVEDESK heeft gemaakt dat we na een periode van 3 maanden intens werken beschikken over een volledig online platform voor het interne beheer en daarnaast een volledig portaal kunnen aanbieden naar onze makelaars toe.
Door de mogelijkheid om maatwerk te implementeren op het platform beschikken we over een oplossing die 100% overeenstemt met de werking van onze interne structuur.
Een absolute aanrader!

meer informatie nodig?

WAVEDESK kennisbank

Raadpleeg de kennisbank met artikelen en video tutorials.