Automatisch vernieuwen gegevens

Met de release van 27/12/2020 introduceren we het automatisch vernieuwen van gegevens bij het wisselen tussen de verschillende tabbladen.

Probleemstelling

Recent hebben we met een update van het platform voorzien dat de verschillende modules worden weergegeven op tabbladen, dit maakt het mogelijk om meerdere modules simultaan open te hebben in uw sessie.

Het missende onderdeel was het automatisch vernieuwen van de gegevens bij het navigeren tussen de verschillende tabbladen. Zo kon het zijn dat u een tabblad open had staan met voorstellen voor de commissieberekening maar ondertussen heeft een collega wijzigingen aangebracht aan de verzekeringspolissen.

Deze wijzigingen werden niet direct weergegeven bij het activeren van het tabblad.

Oplossing

De release van 27/12/2020 bevat nu ondersteuning voor het automatisch vernieuwen van de gegevens bij het activeren van een tabblad.

Concreet komt het erop neer dat het platform automatisch de gegevens die zichtbaar zijn op het tabblad zal vernieuwen zodat u steeds over de meest actuele gegevens beschikt. We ondersteunen dit voor alle modules die worden weergegeven op de tabbladen, inclusief de dashboard modules.

Hieronder kan u een klein voorbeeld zien van de werking. Meer bepaald geven we hier de agenda weer op het dashboard van de CRM-module alsook de actuele agenda op een afzonderlijk tabblad. In de vorige versie werd de agenda en het dashboard niet automatisch bijgewerkt bij het aanbrengen van een wijziging en daarna switchen tussen de 2 modules. Met de meest recente versie is dit wel het geval.