Afdruk volledig kredietdossier

Soms is het nodig om een globaal beeld van een kredietdossier te bezorgen aan een externe partij.

Dit kan een partner zijn, iemand die beslissingen moet nemen over een kredietdossier, … Hierbij is het belangrijk om alle gegevens over het krediet, de kredietnemers, … te verzamelen in 1 document dat u gemakkelijk kan bezorgen.

Om dit te faciliteren hebben we een bijkomende functie voorzien in de CREDIT-module van het WAVEDESK-platform. Het volstaat om ter hoogte van een krediet de optie afdrukken te selecteren. Dit zal automatisch een globaal document aanmaken van het kredietdossier met inbegrip van de volgende gegevens indien gekoppeld:

  • Details van het krediet
  • Financieel plan
  • Details van de verschillende kredietnemers
  • Cross selling
  • Pandverstrekkers
  • Borgstellers
  • Panden: onbeperkt aantal eigenaar(s)
  • Panden: de verschillende waarborgen
  • Panden: schatting eigen/extern

Het aangemaakte document kan u op eenvoudige wijze afdrukken maar we hebben ook de mogelijkheid voorzien om het document rechtstreeks door te mailen vanuit het platform.

Dit kan op eenvoudige wijze door in het afdrukvoorbeeld de optie afdrukken te selecteren waarna u automatisch de mail module krijgt te zien waar het document is toegevoegd als pdf-bijlage.

Om het doorsturen nog makkelijker te maken is het mogelijk om een mail template te configureren waardoor u zonder bijkomende stappen een gepersonaliseerde mail kunt versturen.

Gemakkelijker kan niet.

Op korte termijn voorzien we de mogelijkheid om het document ook te genereren in verschillende talen. Stay tuned!

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is beschikbaar in de CREDIT module.