OPLOSSING VOOR PROJECTBEHEER

PROJECT-module

De module voor het projectmatig werken met uitgebreide planningsfaciliteiten.
Logo PROJECT-module
Aanmaak projecten

Maak projecten aan met ondersteuning van teams

Maak projecten aan in de PROJECT-module en koppel teams aan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project.
Projecten kan u ook automatisch laten aanmaken vanuit offertes die werden opgemaakt in de FINANCIAL-module. Op deze manier zijn uw offertes ook automatisch gekoppeld aan het project.

Fasen

Ondersteuning voor fasen

Bepaalde projecten worden niet in 1x uitgevoerd. Zo kan het zijn dat er verschillende fasen zijn. U moet bijvoorbeeld een fase uitvoeren en daarna wachten op externe partijen voor u de volgende fase kan uitvoeren.

Daarom voorzien we ondersteuning van fasen binnen een project waarbij u het project kan spreiden over verschillende tijdstippen.

Planning

Visuele planning

U beschikt over een visuele planning waar u een tijdslijn krijgt te zien per team. Zo heeft u de mogelijkheid om visueel de projecten in te plannen en kan u snel eventuele planningsproblemen detecteren.

In de visuele planning geven we ook de vakantieperiodes weer, dit op het niveau van de firma of de individuele medewerkers.

Offertes en facturen opmaken

Gekoppelde facturatie

U heeft de mogelijkheid om via de FINANCIAL-module uw projecten te gaan factureren. We ondersteunen facturatie in verschillende vormen, voorschot, saldo & in functie van de vooruitgang van het project.

Agenda

Integratie agenda

Door de integratie van de projectplanning met de centrale agenda beschikken de interne medewerkers en de teams op de baan steeds over een duidelijk overzicht van de planning. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de mobiele toepassing.

Taken en waarschuwingen

Taken & waarschuwingen

Maak taken aan op uw projecten die u automatisch zullen waarschuwen wanneer bepaalde handelingen moeten uitgevoerd worden.

Zo kan u waarschuwingen krijgen voor o.a. Check In At Work en wanneer bepaalde attesten moeten aangevraagd worden voor bijvoorbeeld werken in het buitenland.

Archief

Delen attesten, documenten en foto's

Koppel documenten, attesten en foto’s aan uw project en maak deze beschikbaar op de mobiele toepassing. Dit laat uw medewerkers toe om plannen, schetsen en eventueel offertes te raadplegen onderweg.

Via de mobiele toepassing kunnen de medewerkers ook rechtstreeks foto’s nemen en deze integreren in het project.