Ieder kredietdossier kan een onbeperkt aantal commissieschema's bevatten.

De commissieschema's voor een bepaald krediet kan u terugvinden in het journaal onder de lijst van de kredieten.

Van hieruit kan u schema's toevoegen, wijzigen, verwijderen, activeren en stopzetten.


In de lijst van de schema's kan u de volgende informatie terugvinden:

 • Actief: indicatie of het commissieschema actief is (geactiveerd)
 • Gestopt: indicatie of het schema actief is geweest en daarna gestopt is
 • Ingangsdatum: de ingangsdatum van het commissieschema
 • Naam: naam van de aanbrenger waar het schema aan gekoppeld is
 • Voornaam: voornaam van de aanbrenger waar het schema aan gekoppeld is
 • Bedrijfsnaam: bedrijfsnaam van de aanbrenger waar het schema aan gekoppeld is
 • Commissie: het totale bedrag aan commissie opgenomen in het schema
 • Datum stop: datum van stopzetting van het schema als het schema werd gestopt
 • Recurrent: indicatie of het een recurrent schema is
 • Gepland: indicatie of het een gepland schema is
 • Vast: indicatie of het schema een vaste betaling isBij het toevoegen of het wijzigen van een commissieschema krijgt u het onderstaande scherm te zien.

Hier kan u alle details over de commissie en de spreiding ervan bepalen.

Als er een financiƫle instelling is opgenomen in het krediet waar een standaard commissieschema is voor opgemaakt (meer informatie) zal dit schema automatisch worden voorgesteld bij de creatie van het commissieschema.

Dit zal echter worden vervangen door het commissieschema gekoppeld aan de aanbrenger als dit werd opgegeven (meer informatie).Hieronder bespreken we de verschillende velden die aanwezig zijn:


 • Aanbrenger: laat u toe de aanbrenger te selecteren aan dewelke dit schema is gekoppeld. U kan de aanbrenger selecteren uit de lijst of u kan een nieuwe aanbrenger toevoegen of de geselecteerde aanbrenger wijzigen
 • Bedrag commissie: dit is het totale bedrag aan commissie die de aanbrenger heeft voor dit kredietdossier
 • Ingangsdatum commissie: datum waarop de commissie ingaat, dit is belangrijk voor de spreiding
 • Rechts kan u eventueel opmerkingen noteren over het schema
 • In het onderste gedeelte rechts kan u eventuele opmerkingen zien staan als het schema werd stopgezet


Wijze van commissionering: hier kan u 1 van de 3 opties selecteren: recurrent, gepland en vast.

Recurrente betaling

Wanneer u deze optie aanvinkt zal een bepaald percentage van het totale commissiebedrag direct worden uitbetaald en het resterende bedrag zal gespreid worden over het aantal maanden dat u opgeeft.

Als u alles wenst te spreiden kan u in percentage direct 0 ingeven waardoor het ganse commissiebedrag zal gespreid worden over het aantal maanden.

Geplande betaling

Laat u toe om de betaling van de commissie te laten gebeuren op een vast interval.

U kan maximaal 5 intervallen opgeven met telkens het percentage van de commissie dat moet uitbetaald worden.

Het platform zal automatisch een controle uitvoeren of het totaal van de percentages gelijk is aan 100.

Vast bedrag

Deze optie laat u toe om aan te geven dat de commissie een vast bedrag is.

Het totale bedrag van de commissie zal worden opgenomen in het eerstvolgende borderel en er zal geen spreiding worden uitgevoerd.

Activeren en stopzetten van een commissieschema

Wanneer u een nieuw commissieschema heeft aangemaakt is dit standaard niet geactiveerd.

Dit wil zeggen dat het er geen commissiebedragen zijn ingeboekt op de rekening van de aanbrenger voor de verschillende maanden in functie van de spreiding.

Zolang een commissieschema niet is geactiveerd kan u dit aanpassen.

Om een commissieschema te activeren kan u gebruik maken van de activatieknop die kan vinden boven de lijst van de commissieschema's.Door te klikken op de activatieknop zal de spreiding worden ingeboekt op de rekening van de aanbrenger.

De weergave in de lijst van de commissieschema's zal worden aangepast waarbij u een groen icoontje zal zien in de kolom 'Actief'.Net zoals bij het activeren van een schema kan u ook een schema stoppen door de stopknop te gebruiken.

Dit kan uiteraard enkel voor een schema dat actief is.

U krijgt dan automatisch het onderstaande scherm te zien.Hier kan u de datum van stopzetting opgeven (het systeem zal automatisch de datum van vandaag voorstellen) en u kan een reden opgeven voor de stopzetting.

Na het klikken op 'Opslaan' zal alle commissie geschrapt worden van de rekening van de aanbrenger die nog niet is opgenomen in een borderel en uitbetaald.

De iconen in de lijst van de commissieschema's zullen zich dan ook automatisch aanpassen waarbij het groen icoontje ter hoogte van Actief zal verdwijnen en er een rood icoontje zal weergegeven worden ter hoogte van Gestopt.


Opmerking: een commissieschema dat is geactiveerd of stopgezet kan u niet meer aanpassen, het enige dat u wel steeds kan blijven veranderen zijn de eventuele opmerkingen binnen het schema.