Het commissiebeheer laat u toe de uitbetaling van de commissies te beheren en de nodige borderellen aan te maken.

De module werkt volledig aan de hand van de commissieschema's die gekoppeld zijn aan de kredietdossiers (meer informatie).

U kan deze module oproepen door 'Kredieten' te selecteren in het hoofdmenu en daarna het menu 'Commissiebeheer' te selecteren.


Het scherm van het commissiebeheer bestaat uit 3 onderdelen:

 • Batches: batches van borderellen die zijn aangemaakt
 • Borderellen: overzicht van de borderellen die aanwezig zijn in de geselecteerde batch
 • Details: overzicht van de commissielijnen die aanwezig zijn in het geselecteerde borderelBatches

Batches zijn groepen van borderellen die zijn aangemaakt.

Normaal gezien zal u 1 maal per maand een batch aanmaken om alle commissies van de betreffende maand te verwerken.

In de lijst ziet u dan ook de datum dat de batch werd aangemaakt en het jaar en de maand waar de batch op slaat.


Om een nieuwe batch aan te maken volstaat het om op de toevoegen knop te drukken boven de lijst van de batches.

U krijgt dan automatisch het onderstaande scherm te zien waar u het jaar kan opgeven en de maand.

Standaard zal het platform het huidige jaar en de huidige maand voorstellen.Na het klikken op 'Aanmaken' zal het platform de nodige borderellen aanmaken voor de verschillende aanbrengers en dit presenteren in een afdrukvoorbeeld.


U kan optioneel deze borderellen afdrukken.

Bij het sluiten van het afdrukvoorbeeld zal u de vraag krijgen of u de borderellen wenst in te boeken.

Indien u hier kiest voor ja zal de batch geregistreerd worden alsook de borderellen en zullen de commissies die zijn opgenomen in de borderellen als uitbetaald geboekt worden.

Kiest u echter voor nee bij de vraag om de batch in te boeken dan zal het platform geen wijzigingen aanbrengen.

U kan dus te allen tijde borderellen bekijken zonder wijzigingen aan te brengen.

Borderellen

Het 2de luik in het commissiebeheer is het overzicht van de verschillende borderellen die aanwezig zijn in de batch.

In deze lijst krijgt u de volgende informatie te zien:

 • Datum: datum van het borderel
 • Naam: naam van de aanbrenger
 • Voornaam: voornaam van de aanbrenger
 • Locatie: woonplaats van de aanbrenger
 • Gsm: gsm van de aanbrenger
 • Bedrag: het totale bedrag van het commissieborderel


Boven de lijst van de borderellen kan u 2 iconen terugvinden.


Het eerste icoon laat u toe om een specifiek borderel terug af te drukken.

Bij het klikken op dit icoon krijgt u terug een afdrukvoorbeeld te zien van het borderel, maar dan enkel van het geselecteerde borderel in de lijst.Het 2de icoon laat u toe om het geselecteerde borderel uit de lijst van borderellen rechtstreeks door te mailen naar de betreffende aanbrenger.

Details

Het 3de luik van het commissiebeheer geeft u een overzicht van de verschillende kredieten en de commissie die aanwezig zijn in het geselecteerde borderel.

In de lijst ziet u de volgende informatie:


 • Aktedatum: de aktedatum van het krediet
 • Klant: naam en voornaam van de eerste aanvrager of bedrijfsnaam als het een firma betreft
 • Krediet: het totale kredietbedrag waar de commissie op slaat
 • Commissiebedrag: het bedrag aan commissie voor het betreffende krediet dat is opgenomen in het geselecteerde borderel