Het beheer van de financiële instellingen laat u toe om de financiële instellingen te definiëren waarmee u samenwerkt voor het afsluiten van kredieten.

U heeft de mogelijkheid om een onbeperkt aantal financiële instellingen te definiëren.


Het beheer van de financiële instellingen kan u terugvinden onder het menu 'Kredieten' en de optie 'Financiële instellingen' binnen de module kredieten.


Standaard krijgt u een volledige lijst te zien van alle financiële instellingen die aanwezig zijn binnen uw platform met een aantal basisgegevens.

U kan de lijst filteren door gebruik te maken van het zoekveld dat u kan vinden links boven de lijst.Van hieruit kan u een financiële instelling toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Bij het toevoegen of wijzigen van een financiële instelling krijgt u het onderstaande scherm te zien.Het updatescherm van de financiële instellingen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Algemene informatie
 • Standaard commissionering


Hieronder bespreken we de 2 luiken in detail.

Algemene informatie

In dit onderdeel van de financiële instellingen kan u de algemene informatie opgeven over de financiële instelling.

Dit betreft de volgende velden:

 • Naam: naam van de financiële instelling
 • Adres: straat +nr. + bus van de financiële instelling
 • Postcode: postcode van de locatie van de financiële instelling
 • Locatie: locatie van de financiële instelling
 • Provincie: provincie van de financiële instelling
 • Land: keuzelijst waar u het land van de financiële instelling kan selecteren
 • Telefoon: primaire telefoon van de financiële instelling
 • Fax: fax van de financiële instelling
 • Email: primair email adres van de financiële instelling
 • Website: website van de financiële instelling
 • Facebook: facebook account van de financiële instelling
 • Twitter: twitter account van de financiële instelling
 • Google+: Google+ account van de financiële instelling
 • Eigenaar: persoon binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de informatie over de financiële instelling
 • Opmerkingen: vrij veld waar u opmerkingen kunt noteren over de financiële instelling (intern).

Standaard commissionering financiële instelling

De standaard commissionering laat u toe om een standaard in te stellen voor deze financiële instelling.

Wanneer u een commissie schema zal toevoegen aan een kredietdossier (meer informatie) zal dit schema automatisch worden overgenomen als de financiële instelling is opgegeven in het kredietdossier.

U kan ook een commissie schema opgeven ter hoogte van de aanbrenger wat prioriteit heeft ten opzichte van het schema ter hoogte van de financiële instelling.

Als u dus een schema toevoegt voor een aanbrenger (meer informatie) waarvoor een schema beschikbaar is zal het schema van de aanbrenger worden overgenomen.

Als er geen schema beschikbaar is ter hoogte van de aanbrenger maar wel ter hoogte van de financiële instelling zal het schema van de financiële instelling standaard worden voorgesteld.

U kan dit uiteraard nog aanpassen op het niveau van het commissieschema zelf.In het beheer van de standaard commissionering binnen een financiële instelling heeft u de keuze tussen 2 opties:

 1. Recurrente betaling
 2. Geplande betaling

Recurrente betaling

Recurrente betaling laat u toe om aan te geven om een bepaald percentage van de commissie standaard voor te stellen als direct uit te betalen.

De uitbetaling hiervan zal uitgevoerd worden de maand na de aktedatum van het krediet.

Ook kan u opgeven hoe de spreiding moet gebeuren voor het resterende bedrag de maanden na de uitbetaling van het percentage direct te betalen, hiervoor kan u de spreiding opgeven in het aantal maanden.

Het systeem zal automatisch de spreiding beheren (meer informatie).

Geplande betaling

Geplande betaling laat u toe om de uitbetaling van het commissiebedrag te spreiden over maximaal 10 periodes.

Per periode kan u aangeven in welke maand startende van de aktedatum de uitbetaling moet gebeuren en het percentage dat in deze maand moet uitbetaald worden.

Het systeem zal automatisch bij het opslaan van de fiche van de financiële instelling een controle uitvoeren of het totaal van alle periodes gelijk is aan 100%.