Het beheer van de aanbrengers laat u toe om aanbrengers (tussenpersonen) te definiëren waarmee u samenwerkt voor het realiseren van kredieten.

U kan binnen het WAVEDESK-platform een onbeperkt aantal aanbrengers definiëren.

Het beheer van de aanbrengers kan u terugvinden onder het menu 'Kredieten' en de optie 'Aanbrengers' binnen de module kredieten.


Standaard krijgt u een lijst te zien van alle aanbrengers die aanwezig zijn binnen uw platform.

U kan de lijst filteren door gebruik te maken van het zoekveld dat u kan vinden boven de lijst van de aanbrengers.U kan aanbrengers toevoegen of wijzigen door gebruik te maken van de knoppen die u kan vinden rechts boven de lijst van de aanbrengers.

Bij het toevoegen of wijzigen van een aanbrenger krijgt u automatisch het onderstaande scherm te zien.

Algemene informatieHier kan u de algemene gegevens van de aanbrenger opgeven.

We voorzien hier de volgende velden:

 • Aanspreektitel: keuzelijst met beschikbare aanspreektitels. U kan van hieruit nieuwe aanspreektitels aanmaken of wijzigen door gebruik te maken van het potlood icoon naast het veld
 • Naam: naam van de aanbrenger
 • Voornaam: voornaam van de aanbrenger
 • Bedrijfsnaam: bedrijfsnaam van de aanbrenger
 • Adres: straat en nummer met optioneel bus van de aanbrenger
 • Postcode: postcode van de aanbrenger
 • Locatie: woonplaats van de aanbrenger
 • Provincie: provincie van de aanbrenger
 • Land: keuzelijst met landen voor het land van de aanbrenger
 • Telefoon: primaire telefoon van de aanbrenger
 • Gsm: gsm van de aanbrenger
 • Fax: fax van de aanbrenger
 • Email: primair email adres van de aanbrenger
 • Website: website van de aanbrenger
 • Btw-nummer: btw-nummer van de aanbrenger
 • Fsma-nummer: fsma-nummer van de aanbrenger
 • Bankrekening 1: primaire bankrekening van de aanbrenger
 • Iban 1: Iban code van de primaire bankrekening
 • Bic 1: bic-code van de primaire bankrekening
 • Bankrekening 2: tweede bankrekening van de aanbrenger
 • Iban 2: iban code van de tweede bankrekening
 • Bic 2: bic-code van de tweede bankrekening
 • Eigenaar: verantwoordelijke binnen uw organisatie om de fiche van de aanbrenger up-to-date te houden
 • Taal: de taal van de aanbrenger, de keuze die u hier maakt zal bepalen in welke taal de documenten zullen verstuurd worden
 • Opmerkingen: vrij veld om commentaar over de aanbrenger te noteren (intern)

Standaard commissionering

De standaard commissionering laat u toe om een standaard in te stellen voor deze aanbrenger.

Wanneer u een commissie schema zal toevoegen aan een kredietdossier (meer informatie) zal dit schema automatisch worden overgenomen als de aanbrenger is gekozen in het commissieschema.

U kan ook een commissie schema opgeven ter hoogte van de financiële instelling wat een lagere prioriteit heeft ten opzichte van het schema dat u hier aanmaakt.

Als u dus een schema toevoegt voor een aanbrenger (meer informatie) waarvoor een schema beschikbaar is zal het schema van de aanbrenger worden overgenomen.

Als er geen schema beschikbaar is ter hoogte van de aanbrenger maar wel ter hoogte van de financiële instelling zal het schema van de financiële instelling standaard worden voorgesteld.

U kan dit uiteraard nog aanpassen op het niveau van het commissieschema zelf.In het beheer van de standaard commissionering binnen een aanbrenger heeft u de keuze tussen 2 opties:

 1. Recurrente betaling
 2. Geplande betaling

Recurrente betaling

Recurrente betaling laat u toe om aan te geven om een bepaald percentage van de commissie standaard voor te stellen als direct uit te betalen.

De uitbetaling hiervan zal uitgevoerd worden de maand na de aktedatum van het krediet.

Ook kan u opgeven hoe de spreiding moet gebeuren voor het resterende bedrag de maanden na de uitbetaling van het percentage direct te betalen, hiervoor kan u de spreiding opgeven in het aantal maanden.

Het systeem zal automatisch de spreiding beheren (meer informatie).

Geplande betaling

Geplande betaling laat u toe om de uitbetaling van het commissiebedrag te spreiden over maximaal 10 periodes.

Per periode kan u aangeven in welke maand startende van de aktedatum de uitbetaling moet gebeuren en het percentage dat in deze maand moet uitbetaald worden.

Het systeem zal automatisch bij het opslaan van de fiche van de financiële instelling een controle uitvoeren of het totaal van alle periodes gelijk is aan 100%.

Toegang tot het portaal

Het WAVEDESK-platform bevat een uitgebreid portaal voor klanten, partners en aanbrengers (meer info).

Via het tabblad portaal kan u aangeven of de betreffende aanbrenger toegang krijgt tot het portaal en kan u opgeven welke rechten hij heeft binnen het portaal.Om de aanbrenger toegang te geven tot het portaal moet u de optie aanvinken.

Ook bent u verplicht om een initieel wachtwoord op te geven, de aanbrenger kan zijn wachtwoord na de eerste maal inloggen op het portaal aanpassen.


U heeft ook de mogelijkheid om op te geven welke rechten de aanbrenger heeft op het portaal.

Deze rechten zijn complementair aan het feit dat een aanbrenger nooit dossiergegevens kan wijzigen of verwijderen.

U heeft de volgende opties:

 • Beperkte toegang: hierbij heeft de aanbrenger toegang tot de status van de dossiers waarin hij is betrokken en kan hij de personalia bekijken van de aanvragers
 • Consultatie zonder gekoppelde documenten: hierbij kan de aanbrenger de details bekijken van het dossier maar zonder eventuele documenten die zijn gekoppeld aan het kredietdossier
 • Volledige consultatie met gekoppelde documenten: hierbij kan de aanbrenger de details bekijken van het dossier met de eventuele documenten die zijn gekoppeld aan het kredietdossier
 • Volledige consultatie met upload: hierbij kan de aanbrenger de details bekijken van het dossier met inbegrip van de documenten en kan hij ook bijkomende documenten uploaden naar het kredietdossier


Opgelet: bij het opslaan van de aanbrenger kan u een melding krijgen als u de optie toegang tot het portaal heeft aangevinkt en geen email adres hebt opgegeven voor de aanbrenger.

De aanbrenger moet namelijk aanloggen op het portaal met de combinatie van zijn email adres en het wachtwoord dat u hier hebt opgegeven.

Bijkomende functionaliteiten aanbrengers

U beschikt ter hoogte van het beheer van de aanbrengers over een aantal bijkomende functionaliteiten.

Deze kan u bereiken door een aanbrenger te selecteren in de lijst van de aanbrengers en op de extra-functionaliteiten knop te drukken die u kan vinden links bovenaan de lijst van de aanbrengers.

Dit zal een menu weergeven met de beschikbare opties.

De opties bespreken we hieronder.


Details commissionering

Het scherm details commissionering geeft een overzicht van de commissies die de geselecteerde aanbrenger mag verwachten opgedeeld per jaar - maand.

U krijgt dus een overzicht per jaar - maand van alle kredieten waar de aanbrenger in betrokken is en het bedrag aan commissie waar hij recht op heeft voor dit krediet en voor de betreffende maand.

Onder iedere combinatie van jaar - maand krijgt u ook het totaalbedrag aan commissie te zien, dit is dus het totale bedrag aan commissie voor deze specifieke aanbrenger.

Helemaal onderaan krijgt u ook een algemeen totaal van alle commissies waar de aanbrenger nog recht op heeft los van een periode.

De lijst kan op eenvoudige wijze worden samen geplooid of uit geplooid door gebruik te maken van de pijltjes die u kan terugvinden rechts bovenaan.Dit overzicht is ook beschikbaar binnen het portaal (meer informatie) van de aanbrenger als u gebruik maakt van deze module.

Indien u geen gebruik maakt van het portaal kan u deze lijst altijd exporteren naar een Excel-formaat door gebruik te maken van de export functie.

Afdruk fiche 281.50

Het WAVEDESK-platform bevat de functionaliteit om jaarlijks een fiche 281.50 aan te maken voor iedere aanbrenger individueel.

Wanneer u kiest voor deze optie zal het platform u vragen voor welk jaar u de fiche wenst aan te maken.Geef het gewenste jaar in en druk op 'OK' om de aanmaak van de fiche uit te voeren.

U krijgt de fiche visueel te zien op uw scherm in pdf-formaat.Van hieruit kan u de fiche doormailen naar uw aanbrenger of deze afdrukken.

De taal waarin de fiche is opgemaakt is de taal die u hebt opgegeven in de fiche van de aanbrenger.