OPLOSSING VOOR WEEGBRUGGEN

BRIDGE-module

Het ideale platform voor de opvolging van uw weegbrug.
Opvolging van alle wegingen met tussenwegingen, bonnen & facturatie.
Logo BRIDGE-module
Weging

Geef snel & efficiënt de eerste of tussenwegingen in

Wegingen kunnen zeer efficiënt worden ingegeven door de keuzelijsten die automatisch verschijnen. Door de interne koppelingen tussen producten, R&D-codes en Eural-codes zal het platform de meeste zaken automatisch invullen.

Ook bevat het platform een databank met kentekens om gemakkelijk containers te kunnen selecteren uit keuzelijsten.

Eindweging

Vlot ingeven van de eindweging

Geef de eindweging in met de optie om de manier van betalen op te geven bij directe betaling na de weging.

Eenvoudige afdruk van het ticket of opname van de weging in de facturatie.

Afdruk weegbon

Afdruk weegbon

Direct na het ingeven van de eindweging heeft u de mogelijkheid om de weegbon af te drukken voor uw klant. U heeft ook de mogelijkheid om een kasticket af te drukken.

U kan uiteraard altijd een historiek van de wegingen raadplegen en een weegbon opnieuw afdrukken.

Statistieken

Uitgebreide statistieken

De BRIDGE-module bevat alle nodige statistieken en lijsten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De module bevat de mogelijkheid om lijsten af te drukken specifiek voor uw klanten individueel of voor de overheid. Daarnaast beschikt u over statistieken van totale tonnage en een volledig raadpleegbaar inkomend en uitgaand register van de wegingen.

Facturatie

Facturatie zoals het hoort

Maak periodieke facturen op voor uw professionele klanten met de wegingen die nog niet werden gefactureerd.

Uw klant krijgt een samenvattende factuur met een bijgevoegde nota met de verschillende wegingen.

Door de integratie met de FINANCIAL-module binnen het platform kan u de betalingen opvolgen en beschikt u over een volledig rappelbeheer.

Logo RENTAL-module

Integratie verhuringen

Doet u aan verhuring van containers? Wat met wegingen van inkomende en uitgaande verhuurde containers?

Door de perfecte integratie met de RENTAL-module binnen het platform beschikt u over alle nodige functionaliteiten om wegingen gelinkt aan verhuringen administratief te verwerken.

Een greep uit de functionaliteiten

Hieronder kan u een greep terugvinden van de functionaliteiten die aanwezig zijn. Voor een volledige beschrijving van alle functionaliteiten verwijzen we graag naar de documentatie van de BRIDGE-module.